Samenwerken is het code-woord

Voorzitter Peter Hoes is trots op de groeiende vereniging VBe NL en trots op al die ondernemers in het veiligheidsdomein.

Leden aan het woord

We laten regelmatig onze leden aan het woord over hun werkzaamheden in het veiligheidsdomein. Een selectie uit enkele interviews op onze website.

Arbeidsvoorwaarden

VBe NL is uitermate tevreden over de gesloten cao Beveiliging met De Unie.

Lobby

Lobby was ook weer een belangrijk onderdeel van het werk van VBe NL in 2018

Kerngegevens vereniging

In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2018. Er traden maar liefst 14 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 95. Boven de 100 is het doel van 2019.