Lobby was ook weer een belangrijk onderdeel van het werk van VBe NL in 2018

In een bijeenkomst met de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid in september 2018 vroeg VBe NL-voorzitter Peter Hoes aandacht voor enkele ontwikkelingen in de branche. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst toonde Hoes zich voorstander van strakkere wetgeving en handhaving rondom toegang tot de veiligheidsbranche. Hoes zette kort uiteen hoe eenvoudig het is om een vergunning te verkrijgen voor het starten van een beveiligingsbedrijf door ondernemers met een strafblad. Het komt voor dat een crimineel het beveiligingsbedrijf op naam zet van zijn partner en zijn bedrijf op die manier voortzet. “Ongewenst”, aldus Hoes.

Lees meer

Eerder dit jaar had hij in een interview met NRC hiervoor ook al aandacht gevraagd. Het aantal beveiligingsbedrijven stijgt snel: van 1400 in 2007 naar 2800 in 2017. In het interview pleit hij voor goede opleidingen om de kwaliteit hoog te houden: “Ik geef voorkeur aan een opleiding aan het ROC. Maar ook dat is een basisopleiding. Het belangrijkste is dat de studenten tijdens hun stage goed het vak leren. De kwaliteit van de stages wisselt erg. Mijn werknemers komen veelal van defensie en krijgen een intensieve opleiding in samenwerking met het ROC. Ik wil goede mensen naar mijn klanten sturen.

Lees meer

In de Bosatlas Veiligheid is een veelheid aan cijfers te vinden over de veiligheid. Directeur Leon Vincken vindt de mensen achter deze cijfers veel belangrijker en vraagt zich verder af wie de ‘chain of command‘ voert. Gezien de risico’s en gevaren rondom veiligheid vindt hij het voor de hand te leggen dat dit een taak is voor de CEO of burgemeester in plaats van iemand uit de ambtelijke organisatie. “Geen gedelegeerde, economisch gedreven, ambtelijke check van processen maar juist een afweging van de noodzakelijke borging van het gestelde vertrouwen van mensen in elkaar om veiligheid voor elkaar te blijven garanderen.

Lees meer