Over VVNL

Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) – voorheen Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) – is dé brancheorganisatie voor ondernemers in het veiligheidsdomein. Professionals, verspreid over heel Nederland, met een breed palet aan activiteiten op het gebied van service, veiligheid en beveiliging. Zoals horeca- en evenementenbeveiliging, object- en persoonsbeveiliging,  geldwaardelogistiek en winkelsurveillance. Of alarmcentrales en recherche. Het inzetten van verkeersregelaars bij onder andere wegwerkzaamheden en opstoppingen is de nieuwste tak in onze sector. VVNL behartigt de belangen van alle bedrijven die op basis van samenwerking, gelijkwaardigheid, professionaliteit en kwaliteit werkzaam zijn. Niet voor niets zijn de kernwaarden van onze organisatie: gelijkheid, kwaliteit en transparantie.

  • Op veel terreinen maken we het verschil voor onze leden die actief zijn in het veiligheidsdomein. Meer weten over onze plannen, doelen en initiatieven voor 2023-2024? Lees dan ons Beleidsplan-2023-2024-VBe-NL

Inhoudelijke kwaliteitsagenda

Voor VVNL is de inhoudelijke kwaliteitsagenda van beveiliging de kern. In deze kwaliteitsagenda staan landelijke afspraken die door alle aangesloten bedrijven worden gehanteerd en strikt worden nageleefd. De kwaliteitsagenda komt tot uitdrukking in de Gedragscode die door alle aangesloten bedrijven wordt onderschreven. VVNL streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continu te waarborgen en te bevorderden.

Onze VVNL-leden bepalen de koers van de vereniging. Naar ieder lid wordt geluisterd, de grootte van een onderneming speelt hierbij geen rol. Hierdoor is onze brancheorganisatie de laatste jaren sterk gegroeid. Dit komt onder andere door de netwerkbijeenkomsten, het delen van kennis en de laagdrempeligheid met maar één doel: gezonde concurrentie op basis van kwaliteit en innovatie, waarbij de ondernemer en zijn medewerkers centraal staan.

Goed opgeleide werknemers

VVNL wil met haar leden samenwerken aan de veiligheid van Nederland: vanuit een gezond en professioneel ondernemerschap. Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Met AVV: De Democratische Vakbond heeft de VVNL de cao Veiligheidsdomein afgesloten met goede afspraken over lonen en opleidingen. Ook via het Sociaal Fonds Cao Veiligheidsdomein (SFV) wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de werknemers in de branche.

Maak kennis met

Het bestuur

peter hoes

Peter Hoes

Voorzitter

Namens Alpha Security

Joost-van-den-Boorn-a673ce1906ddb9ec089b693ede5d8197

Joost van den Boorn

Penningmeester

Namens Intergarde

Ad Meeuwesen

Ad Meeuwesen

Bestuurslid

Namens VGN Security

Ilse-Roozegaarde-977107de6981aa216ec294642657dcd3

Ilse Roozegaarde

Bestuurslid

Namens Globe Group

Danco-van-der-Ley-07fb7a3ddae6635e5239f6e14bb0a1ed

Danco van der Ley

Bestuurslid

Namens Andor Security Service

Leon Vincken VBeNL - foto website

Leon Vincken

Directeur

Namens Levinck Cao en Bestuur

Ledengroepen en commissies

VBe NL kent twee ledengroepen:

  • Crowdmanagement, bestaande uit evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties naast organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening.
  • Reguliere beveiliging, bestaande uit particuliere organisaties met object-, persoons-, detentie-, luchthavenbeveiliging, geld-waardelogistiek, winkel-, mobiele surveillance en alarmcentrale.


VBe NL werkt binnen verenigingsverband met de volgende commissies:

  • Cao-commissie: De cao-commissie ondersteunt de cao-onderhandelaars namens VBe NL in het overleg met de vakbonden.
  • Horeca-commissie: Richt zich vooral op de inhoudelijke kwaliteit van de betreffende werkzaamheden.
  • Norm-commissie: Houdt zich bezig met het normstellend kader, oftewel de kwaliteitseisen waar de leden van de VBe NL aan gebonden zijn.
  • Financiële commissie: Onderzoekt jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarover haar bevindingen uit aan de Algemene Ledenvergadering.
  • Bezwarencommissie: Toetst of afwijzingen van lidmaatschapsaanvragen of ontzettingen door het bestuur terecht zijn.
  • Verkeersregelaarscommissie: Zet zich in voor eerlijke concurrentie, opleidingen, wet- en regelgeving, snellere werkprocessen en een onafhankelijk exameninstituut.