VBe NL is uitermate tevreden over de gesloten cao Beveiliging met De Unie.

VBe NL bereikte met De Unie een akkoord voor een nieuwe cao van 1 oktober 2018 tot met 1 oktober 2019. Voor het eerst zijn alle werknemers geraadpleegd met een enquête via Digi-C. Een unicum, omdat bij andere cao-onderhandelingen alleen vakbondsleden worden geraadpleegd. Er deden 400 werknemers mee aan de Digi-C enquête. VBe NL en De Unie hebben uitvoering gegeven aan de opdracht van de SER om duurzaamheid te creëren op het gebied van vernieuwing van arbeidsverhoudingen. Een opvolging die zijn vruchten heeft afgeworpen. Onderhandelaar en directeur Leon Vincken van VBe NL: “De gemaakte afspraken voor deze cao laten zien dat de salarissen gemiddeld 3% hoger liggen dan de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Dit geldt voor alle werknemers in de beveiliging.

Lees meer

Dispensatie van de cao Particuliere Beveiliging
Naast de breed sectoraal gedragen cao Beveiliging bestaat er ook een tweede cao voor enkel reguliere beveiligingsbedrijven, namelijk de cao Particuliere Beveiliging (PB) van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). Deze cao kent een overlapping van de werkingssfeer voor VBe NL leden met reguliere beveiligingsactiviteiten. Sociale partners bij de cao PB hebben deze algemeen verbindend laten verklaren en stagneren hiermee de komende jaren verder innovatie en modernisering van de cao die mkb-bedrijven juist zoeken in de cao Beveiliging. Een onwenselijke ontwikkeling die niet past bij deze tijdgeest, de spanning liep op in 2019.

Lees meer

Na een spannende periode heeft VBe NL voor de cao Beveiliging dispensatie verkregen van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leden van VBe NL zijn hierdoor niet gebonden aan de algemeen verbindend verklaring van cao PB en kunnen de cao Beveiliging blijven gebruiken.

Lees meer