Meest gestelde vragen / FAQ

Wilt u lid worden van VVNL (voorheen VBe NL)? Dan kunt u zich aanmelden via deze pagina. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail waarin wij een aantal gegevens opvragen ter controle. Lees op deze pagina de algemene toetredingsvoorwaarden en welke gegevens opgevraagd worden.

Ja, sinds 17 juni 2020 kunnen zzp’ers die particuliere beveiligingsdiensten aanbieden, zowel met als zonder ND-vergunning, zich aansluiten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland tegen een bijzonder voordelig tarief. De vereniging biedt zzp’ers een netwerk aan samenwerkingspartners en opdrachtgevers (zijnde beveiligingsorganisaties), een kennisbank en vele ledenvoordelen. Lees hier meer.

Klik hier voor een overzicht van de contributie: Contributie lidmaatschap VVNL_2024

Behoort u tot de ledengroep die crowd-, event-, horecabeveiliging en verkeersregeling als activiteiten heeft dan is er geen AVV voor u en is de cao Veiligheidsdomein van toepassing.

Behoort u tot de ledengroep die reguliere beveiliging tot zijn activiteiten heeft dan heeft u dispensatie als u lid bent van VBe NL op 20 oktober 2021. Leden na deze datum moeten voldoen aan de AVV cao Particuliere Beveiliging tot 1 juli 2023. Zaken die niet geregeld zijn in de AVV cao maar wel in de Cao Veiligheidsdomein zijn wel van toepassing. Vanaf juli 2023 is de hele Cao Veiligheidsdomein van toepassing. De dispensatie wordt bestreden door partijen bij de AVV cao. De Raad van State zal hierover uiteindelijk besluiten. Wanneer is niet bekend.

Ieder nieuw lid dat na oktober 2021 lid is geworden valt niet onder de procedures en dispensatieverlening.

Voor de Sociaal Fonds premie geldt hetzelfde.

Ja, als ondernemer bent u vrij om te kiezen met uw werknemers welke cao u toepast. U komt dan al snel uit bij een cao die past bij de werkzaamheden zoals  de cao Veiligheidsdomein. De inhoud van deze cao is echter maar voor een deel van toepassing omdat deze is voorbehouden aan leden van VVNL. Zoals de dispensatie van de algemeenverbindendverklaring (AVV) van de cao Particuliere Beveiliging. De leden van VBe NL zijn door hun lidmaatschap gebonden aan alle artikelen in de cao Veiligheidsdomein en vallen niet onder de AVV. Vooral ook bepalingen rondom het aangaan van arbeidscontracten, ziekte, verlof, ontslag zijn bepalingen waarin toegestane afwijkingen van de wet zijn verwoord. Die zijn over het algemeen alleen toegestaan voor leden van een vereniging die de cao ook heeft ondertekend.

Ja en Nee. De Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) is geen partij bij de cao Particuliere Beveiliging, maar kent voor de de werkzaamheden die vallen onder “reguliere beveiliging” (= particuliere beveiliging exclusief recherche en evenementen/horecabeveiliging) een eigen cao Veiligheidsdomein (zie ook artikel 1.3 in de cao). De cao Veiligheidsdomein is speciaal gemaakt voor mkb-bedrijven die regionaal en lokaal veelal te maken hebben met inzet van een grote flexibele schil personeel i.v.m. de vele wisselende opdrachten in het Veiligheidsdomein en kent daarom andere cao-bepalingen. Leden van VVNL zijn door de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid gedispenseerd van de AVV cao Particuliere Beveiliging. Daarnaast is deze cao ook geschreven voor andere dan beveiligingswerkzaamheden, zoals de inzet van verkeersregelaars, medische dienstverlening, recherche of stewards.

Naast de aantrekkelijke cao Veiligheidsdomein voor het mkb-bedrijf, het snelle contact en de belangenbehartiging kent VVNL een stevig gelijkwaardig fundament vanuit haar statuten. Alle juniorleden die 3 jaar lid zijn en seniorleden hebben hetzelfde stemrecht binnen de vereniging. Zij bepalen op een eerlijke manier samen met een gelijk stemrecht over het beleid van de vereniging en de cao-afspraken. Alleen bedrijven met een omzet lager dan 125.000 euro hebben een beperkt stemrecht. Voor de rest is het motto: iedereen is gelijk, dus ook een gelijke stem. Bij de collega’s van de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn het aantal stemmen per lid gebaseerd op de omzet waardoor daar de drie grootste bedrijven het meeste stemrecht hebben en daarmee het beleid bepalen. De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven heeft geen eigen cao en steunt de cao Particuliere Beveiliging, een deel van hun PBO-tak (Particuliere beveiligingsorganisaties) is daarom ook lid van VVNL.

Bij elke cao-onderhandeling worden de verschillen groter. VVNL crowdmanagementleden zijn met de cao Veiligheidsdomein voordeliger uit dan wanneer zij de cao Particuliere Beveiliging toepassen. De cao Veiligheidsdomein kent voor crowdmanagementpersoneel (waaronder evenementen- en horecabeveiligers) geen toeslagen en eindejaarsuitkering, een andere reiskostensystematiek en loongebouw en meer flexibiliteit voor ad-hoc personeel op het gebied van de ketenbepaling en WAB. Ook kent de cao Veiligheidsdomein voor de reguliere beveiliging meer flexibiliteit.

Ja, verkeersregelaars vallen ook onder de cao Veiligheidsdomein. Verkeersregelaars die werken bij werkgevers die lid zijn van VVNL vallen onder de cao Veiligheidsdomein. Voor verkeersregelaars is een aparte informele informatieve cao voor Verkeersregelaars geschreven. Naast verkeersregelaars en beveiligers vallen ook medische dienstverleners, voetbalstewards, brandwachten en ander crowdmanagementpersoneel onder de cao Veiligheidsdomein.