Voorwoord Voorzitter

Ook 2021 kenmerkte zich door de coronapandemie. Het was het tweede Covid-jaar met meerdere besmettingsgolven. De avondklok leidde voor veel beveiligingsbedrijven tot extra opdrachten omdat de agressie en het geweld toenam. Winkels, gebouwen e.d hadden extra beveiliging nodig, gezien de rellen die konden oplaaien. Economisch waren er ook veranderingen: de inflatie liep op, meer schaarste […]

Corona en de arbeidsmarkt

Minister Ferd Grapperhaus stuurde medio februari een brief naar de brancheverenigingen, met de mededeling om coronabanen te introduceren om politie en boa’s te ontzien. VBe NL was teleurgesteld over de brief en het feit dat de minister niet inging op het verzoek van de gezamenlijke brancheverenigingen in gesprek te gaan over de coronabanen. Lees meer. […]

Taakstrafverbod tegen geweld beveiligers en verkeersregelaars

Begin 2021 was een goed begin van de VBe NL omdat in de Tweede Kamer gestemd werd over het wetsvoorstel om het uitbreiden van straffen bij geweld tegen hulpverleners, waaronder beveiligers en verkeersregelaars. Er mogen nu ook celstraffen worden uitgedeeld ipv alleen maar taakstraffen. Lees meer.  

Leden aan het woord

Ale de Jong aan het woord: Als zzp’er optimale flexibiliteit. Lees meer. Leen van der Ree – ALMTS Group v.o.f. – is actief in de medische hulpverlening en werd geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Lees meer. Ale de Jong Leen van der Ree

VBe NL blij met verkenning politie

De politie heeft, eind juni, haar verkenning over ‘maatschappelijke veiligheid in samenwerking met partijen binnen het WPBR domein’ gedeeld met VBe NL. Deze verkenning is een start om nader in gesprek te gaan en te komen tot een gezamenlijke samenwerkingsvisie en/of concrete samenwerkingsverbanden. Lees meer.  

Over Cao Veiligheidsdomein

In 2021 is er veel gebeurd rondom de cao Veiligheidsdomein zoals juridische procedures en de Minister van Social Zaken en Werkgelegenheid die eind oktober besloot geen dispensatie meer te geven. Hier op een rijtje:   AANPASSING CAO VEILIGHEIDSDOMEIN OFFICIEEL VAN KRACHT. Op 18 maart 2021 publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de aangepaste […]

Verbijstering over SER-Akkoord flexibele arbeid

Met ongeloof en verbijstering werd op 3 juni 2021 in de gehele veiligheidsbranche gereageerd over een mogelijk nieuw SER-akkoord over flexibele arbeid. Het sociaal akkoord zou het voor veel beveiligingsbedrijven onmogelijk maken om de huidige, flexibele dienstverlening te continueren. Lees meer.  

Speurhonden

VBe NL en de Nederlandse Bond voor de Diensthond verzetten zich tegen de gedachtegang van stichting VOMES rond speurhonden. Zij hebben hierover een brief gestuurd naar de bewindspersonen van de ministeries van SZW en Justitie & Veiligheid. Lees meer.

Kerngegevens VBe NL 2021

In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2021. Er traden in dit verslagjaar maar liefst 48 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 168.   2021 Financieel Het jaar 2021 blijkt wederom een financieel gezond jaar. De gevolgen van de corona pandemie zijn ingrijpendvoor een groot deel van de leden, vooral voor […]