Ook 2021 kenmerkte zich door de coronapandemie. Het was het tweede Covid-jaar met meerdere besmettingsgolven. De avondklok leidde voor veel beveiligingsbedrijven tot extra opdrachten omdat de agressie en het geweld toenam. Winkels, gebouwen e.d hadden extra beveiliging nodig, gezien de rellen die konden oplaaien.

Economisch waren er ook veranderingen: de inflatie liep op, meer schaarste op de arbeidsmarkt. En qua cao stond 2021 nog steeds in het teken van juridische procedures. Dit met wisselend succes. Gelukkig wisten nieuwe leden ons ook te vinden in 2021. Het ledenaantal groeide naar 175 leden. De kerncompetentie van de VBe: luisteren en horen wat we voor elkaar mogen betekenen’ is een groot goed en werd ook in 2021 nog steeds gewaardeerd.

Begin ’21 kenmerkte zich ook dat de statuten officieel gewijzigd werden. Als enige branchevereniging in het Veiligheidsdomein biedt VBe NL, vanaf die tijd,  zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) de mogelijkheid om lid te worden.

Kortom: ook tijdens dit tweede coronajaar bleven de activiteiten van de VBe NL relevant voor onze leden en kunnen we terugkijken op een goed verenigingsjaar.

Namens het bestuur dank ik weer iedereen en in het bijzonder onze werkorganisatie die met veel energie, enthousiasme en daadkracht dagelijks verder bouwt aan ons veiligheidsdomein.

Veel leesplezier!

Peter Hoes

Voorzitter VBe NL