VBe NL en de Nederlandse Bond voor de Diensthond verzetten zich tegen de gedachtegang van stichting VOMES rond speurhonden. Zij hebben hierover een brief gestuurd naar de bewindspersonen van de ministeries van SZW en Justitie & Veiligheid. Lees meer.