Kerngegevens vereniging

In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2017. Er traden maar liefst 12 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 83. VBe NL wil deze groei de komende jaren continueren.

VBe NL “een magneet waar iedereen bij wil horen”

Het is inmiddels een traditie: een verdiepend symposium/event over een actueel thema. Op 10 maart 2017 was het Philips Stadion in Eindhoven de plek waar vele sprekers het woord voerden over Safety Awareness. Bovendien een ideaal moment om te netwerken.

VBe NL groeit en verbreedt

Voorzitter Peter Hoes blikt terug op 2017. Zijn conclusie: Samen zijn we de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en ondersteunen we elkaar om Nederland veiliger te maken en te houden.