Ook dispensatie PAWW – derde ww-jaar – blijft in stand

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaaft voor leden van VBe NL de eerder verleende dispensatie van de PAWW afspraken, de verzekering voor het derde ww-jaar. Een bezwaar hiertegen, dat al liep vanaf 2019, wordt niet gevolgd. Hiermee sluit de minister aan bij eerder genomen besluiten en erkend de afspraken van VBe NL in de eigen Cao Veiligheidsdomein.

Leon Vincken, directeur VBe NL: “Dit is wederom goed nieuws. Meer en meer wordt duidelijk dat het veiligheidsdomein diverse soorten bedrijven kent. De breedsectorale private veiligheidsdomein bedrijven in de regio actief met aanhoudende ad hoc en wisselende opdrachten, herkennen zich het beste bij VBe NL met de eigen Cao Veiligheidsdomein. Een cao die samen met werknemers en werkgevers is ingericht op basis van hun specifieke organisatiekenmerken waaronder een hoge mate van flexibiliteit en eigen regie. Een derde WW-jaar afspraak is daar niet passend bij. Werknemers hebben veel mogelijkheden om  juist aan het werk te blijven. Het UWV klopt zelfs op de deur om werknemers te kunnen plaatsen.  De premie, te betalen door werknemers, is nu een extra versterking van hun koopkracht.”

De dispensatie is voor de afspraken die golden tot oktober 2022. Inmiddels loopt er een nieuw verzoek om ook van de verlenging van deze PAWW afspraken gedispenseerd te worden. De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV willen nog altijd de Cao Veiligheidsdomein niet respecteren en hun afspraken blijven opleggen aan leden van VBe NL. Ze zien de Cao Veiligheidsdomein als concurrerend voor hun eigen positie omdat deze concurrerend zou zijn met hun eigen cao, terwijl juist de Cao Veiligheidsdomein meer te bieden heeft voor werknemers. Zo ligt de koopkracht voor werknemers stukken hoger en willen de genoemde partijen in hun cao juist de salarisafspraken verlagen met 6%. Als hun leden daarmee instemmen dan wordt het verschil in koopkracht substantieel vergroot. Met handhaving van dispensatie voor de PAWW-afspraken geeft de minister geen gehoor aan het bezwaar van deze partijen.

Recente Berichten

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Wil de echte pa(a)shaas opstaan?

AA-Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief