Meer salaris luchthavenbeveiliger – dat is er al!

Het is een bijzondere tijd met een tekort aan personeel in iedere bedrijfstak. In de beveiliging is dat niet anders. Maar hier is het wrang en werken vakbonden juist tegendraads. Ze vechten met oogkleppen op voor hun eigen cao. Gevolg: beveiligers lopen 1000 EUR op jaarbasis mis. Intussen worden Schiphol en het publiek klemgezet met een verhaal van lage lonen. Dat is wel erg gemakkelijk.

Flex noodzaak

Het probleem is veel complexer en veelomvattender. Mede omdat een deel van de beveiligingsmarkt werkt met grote onzekerheid rond continuering van opdrachten en ad hoc extra uitvraag van personeel door sterk wisselende piekmomenten. Dat kan alleen met veel in/uitleen tussen bedrijven en inzet van flexibel personeel. Dit speelt intussen ook bij de evenementenbeveiliging. Grote tekorten dreigen ook voor festivals waar net als voor vluchten op Schiphol mogelijk een aantal gecanceld moeten worden.

Cao Veiligheidsdomein het antwoord

Investeren in bredere inzet van beveiligers over de hele linie in het veiligheidsdomein met passende arbeidsvoorwaarden is het antwoord van de cao Veiligheidsdomein. Deze wordt echter door vakbonden weggezet op basis van een ideologie rondom flex en zzp. Bij de cao Veiligheidsdomein liggen de salarissen intussen op een veel hoger niveau, er is een opleidingsbudget, mantelzorg, hoger pensioen en meer regie over werktijden. Helaas er is ook meer flex. Maar zonder loopt de markt vast. Zie nu op Schiphol.

Stop arbeidstijdverkorting

Bij de aanvang van Corona is de minister van Justitie reeds gewezen op de gevolgen van het niet onderkennen van flexbescherming Corona. Niet alleen een NOW-regeling voor vast personeel maar ook voor de flexibele schil was noodzaak. Een tekort was dan voorkomen. Nu is het alle hens aan dek en keuzes maken, noodzakelijk om onze veiligheid te garanderen. Roepen dat er salaris bij moet is misplaatst. Dat salaris is er al. Vakbonden moeten over hun schaduw springen en de cao Veiligheidsdomein accepteren in plaats van deze in de rechtbank te bestrijden. Dan volgt de rest vanzelf. En ja ze moeten zich wellicht ook de vraag stellen of de afgedwongen arbeidstijdverkorting voor de beveiligers op de luchthavens, en voor 2023 voor alle beveiligers, wel past bij de huidige krapte. Of gaan we definitief de komende jaren minder vliegen? Als het aan VBe NL ligt niet!

Leon Vincken

Directeur VBe NL

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief