‘Regeerakkoord moet keuzes maken voor ondernemerschap’

VBe NL reageert op de plannen voor 2022 in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting.

Gevolgen pandemie voelbaar

Het CPB schetst een optimistisch beeld, een groei van 3,9% dit jaar en 3,5% komend jaar en een vooruitgang in de koopkracht met 0,1%. Dat geldt voor de totale economie. Maar de economische gevolgen van de pandemie zijn in de horeca- en evenementenbeveiliging nog steeds voelbaar. Echt verrassend zijn de plannen van het (demissionaire) kabinet niet, grote maatschappelijke vraagstukken worden niet opgelost. Dat terwijl we tegen een grote arbeidsmarktkrapte aanlopen nu we langzaam herstellende zijn uit de coronacrisis. Ook VBe NL vindt dat het kabinet nu snel een formatie moet vormen zodat er besluiten gemaakt kunnen worden om de maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Echte keuzes

Directeur Leon Vincken van VBe NL: “Wij wachten in spanning op een regeerakkoord waar de echte keuzes voor de nabije toekomst worden gemaakt en hoe ondernemerschap in het veiligheidsdomein hierin zich zal herkennen. Daarbij is de veelzijdigheid van de arbeidsmarkt en noodzakelijkheid van flexibiliteit voor ondernemers een groot speerpunt. Maar ook voldoende middelen om tegemoet te komen aan sectorale verbreding met helderheid van een goede verantwoordelijkheidsdeling tussen veiligheid in de publieke ruimte en de private.”

Wijziging Wpbr 2022

Het ministerie van Justitie & Veiligheid maakt in haar plannen bekend dat de nieuwe Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) in 2022 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. VBe NL is de initiatiefnemer voor een nieuw passensysteem voor beveiligers en heeft hier sinds 2019 met ketenpartners aan gewerkt. VBe NL gaat ervan uit dat het nieuwe passensysteem wordt meegenomen in de wetswijziging. Als dit gebeurt zal een beveiliger één persoonlijke beveiligingspas krijgen die gekoppeld kan worden aan verschillende werkgevers. Hiermee bespaart de politie en de beveiligingsbranche een hoop tijd en geld aangezien er dan maar één screening nodig is. VBe NL heeft daarnaast haar overige wensen kenbaar gemaakt voor de nieuwe Wpbr en hoopt dat die wensen worden meegenomen in de wetswijziging.

Ondermijnende criminaliteit

Het kabinet maakt 524 miljoen euro extra vrij voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hiervan is 154 miljoen beschikbaar voor bescherming en veiligheid, waarvan 55 miljoen voor het stelsel bewaken en beveiligen. VBe NL gaat graag in gesprek met het ministerie J&V over hoe de beveiligingsbranche kan bijdragen aan dit stelsel.

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief