Lonen cao Veiligheidsdomein stijgen met 1,83%

VBe NL en vakbond De Unie hebben overeenstemming bereikt over de loonstijging zoals bepaald in de cao Veiligheidsdomein. De onderhandeling over de loonstijging was met enkele maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis die veel beveiligingsbedrijven zwaar heeft geraakt. Het beeld is overigens wisselend. Er zijn ook bedrijven die minder zwaar door de pandemie zijn geraakt.

Loonontwikkeling volgt cao-systematiek

Bij de loonstijging wordt gekeken naar drie onderdelen: 1/3e naar de consumentenindex, 1/3e naar de bedrijvenindex en 1/3e wordt bepaald op basis van de loononderhandelingen tussen partijen. Dit laatste deel is in deze cao op nul procent gesteld. Dit vonden partijen passend bij de ontwikkelingen en onzekerheden binnen het Veiligheidsdomein voor dit jaar. De consumentenindex (juni 2020) bedraagt 1,4 procent en de bedrijvenindex (tweede kwartaal 2020) 4,1 procent. Gemiddeld is dit 1,83% en dit wordt dan ook de loonstijging. De ingangsdatum van deze loonstijging wordt eenmalig opgeschoven naar 1 april 2021 of loonperiode 4. Aanvullend is door partijen besloten de premie voor het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein voor crowdmanagement, als gevolg van de impact van de coronacrisis, voor het jaar 2021 met 0,3% te verlagen. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2019-1 oktober 2021. In december zijn tussentijdse cao-wijzigingen afgesproken zoals een aantal redactionele aanpassingen en afspraken over zelfstandigen zonder personeel en reservisten.

Aantrekkelijke cao

De uurlonen zijn na deze loonstijging 1,65% hoger dan gemiddeld in de sector. Onderhandelaar Leon Vincken van VBe NL: “Ook op andere onderdelen blijft de cao Veiligheidsdomein aantrekkelijk voor werknemers, zoals een hogere pensioenopbouw, een eigen leerrekening en invloed op werktijden. Het totale voordeel loopt op tot ruim 2%. Partijen kiezen bewust om de cao Veiligheidsdomein aantrekkelijk te houden voor alle werknemers binnen het brede sectorale Veiligheidsdomein.”

Download Resultaat cao-onderhandelingen 6-10-2020 het resultaat.

 

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief