Welke cao is van toepassing?

Dit is een veel gehoorde vraag die wij de laatste tijd krijgen nu de cao Beveiliging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dispensatie heeft verkregen.
De communicatie in de sector is niet al te eenduidig. Het gaat over bedenkingen en dispensatie voor leden en niet-leden van brancheverenigingen. Uitzonderingen voor evenementen- en horecabeveiliging en zelfs uitzonderingen voor een aantal luchthavenbeveiligers. Bedrijven die lid zijn van VBe NL zijn gebonden aan de cao Beveiliging. De brede cao in het veiligheidsdomein, voor alle soorten beveiliging, crowdmanagement en verkeersregeling. Deze cao is afgesloten door VBe NL met vakbond De Unie. Niet-leden van VBe NL zijn voor hun beveiligingsactiviteiten gebonden aan de door de minister algemeenverbindendverklaarde cao Particuliere Beveiliging (PB). Dit is de hoofdregel. Vervolgens zijn er een aantal mogelijkheden en keuzen in de praktijk voor individuele bedrijven al naar gelang hun activiteiten, toekomstige gunningen bij aanbestedingen en hun besluit tot toetreding bij VBe NL.

Nieuwe leden krijgen van VBe NL een antwoord op maat passend bij hun bedrijf, zodat aansluiten bij VBe NL geen cao-puzzel is. In feite is er niets veranderd door de algemeenverbindendverklaring. Ons team adviseert dagelijks bedrijven in de sector. Helaas horen we veel spookverhalen. Maar ook hier is het devies: feiten en fictie scheiden en dan oordelen en besluiten. Een realistische scenario analyse is ook een beveiligingsbedrijf niet vreemd. Dan gaat het snel niet meer over de cao maar om de kernwaarden van VBe NL die naadloos aansluiten bij veel mkb-beveiligingsbedrijven: gelijkheid-kwaliteit-transparantie.

VBe NL groeit inmiddels door en komt naar verwachting dit jaar boven de 100 leden. Met vakbond De Unie zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het nieuwe Digi-C traject waarbij alle werknemers worden ingeschakeld voor de cao-onderhandelingen die na de zomer van start gaan.

Heeft u een vraag en wilt u een passend antwoord, dan hoor ik het graag!

Leon Vincken
Directeur

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief