VBe NL en De Unie hebben de nieuwe cao Veiligheidsdomein afgesloten met een looptijd van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021.

De inzet van deze cao was gebaseerd op de resultaten van het Digi-C-onderzoek waaraan door bijna 400 werknemers en werkgevers in panels en in een online enquête is meegewerkt. De genoemde thema’s uit het onderzoek zijn besproken en verwerkt in het resultaat. De ‘4% inzet’ van De Unie, welke voor 1/3e bepalend is voor de definitieve loonontwikkeling, is overgenomen. Hierdoor komt de loonstijging in 2020 uit op 2,8%. De lonen in de Cao Veiligheidsdomein (voorheen Cao Beveiliging) stijgen jaarlijks met 1/3e consumentenprijzenindex, 1/3e dienstenprijzenindex en voor 1/3e met het resultaat van de onderhandelingen. De hoogte van de lonen in 2021 wordt vastgesteld vóór oktober 2020. Deelnemers aan het Digi-C-onderzoek stemden met 83% in met het cao-resultaat.

Lees meer

Erkenning minister

De afspraken kregen de erkenning van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datzelfde geldt voor de dispensatieverlening voor leden van VBe NL voor de algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging (PB). Door deze dispensatie zijn de leden van VBe NL gebonden aan de eigen breed-sectorale cao Veiligheidsdomein die is afgestemd voor het mkb-bedrijf. Helaas waren de partijen FNV, CNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) niet blij met deze dispensatie, zij vinden dat de leden van VBe NL hun afspraken in de cao PB moeten volgen. Een greep naar marktbeïnvloeding door de grootste beveiligingsbedrijven die met verenigingsstatuten het meeste stemrecht hebben in hun vereniging, zelf cao-spelregels bepalen en die willen opleggen aan de hele branche die niet geschikt zijn voor brede mkb-veiligheidsbedrijven.

Bezwaarschrift

Door de partijen werd een bezwaarschrift ingediend waarna een hoorzitting volgde. Alle bezwaren werden afgewezen door de minister, hiermee bevestigde de minister opnieuw dat de dispensatie terecht is. Op moment van schrijven in 2020 ligt de zaak nog steeds niet stil. FNV, CNV en de NVB procederen momenteel tegen de minister, tegen de Nederlandse overheid en tegen VBe NL leden als derde-belanghebbende. Hiermee wordt duidelijk dat het grootbedrijf alles doet om hun internationaal aandeelhouders gedreven winstbelangen te vertegenwoordigen. VBe NL doet op haar beurt weer alles voor het Nederlandse brede veiligheidsbelang uitgevoerd door bedrijven lokaal in de regio met gelijkheid, kwaliteit en transparantie voorop. De cao Veiligheidsdomein is en blijft hiermee een top cao op maat voor alle werkgevers en werknemers.

Lees meer