Kwaliteitslabel

Over het kwaliteitslabel

Met het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca is door de branche een belangrijk en nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de normen die werkgevers én werknemers hebben opgesteld. 

Zonder winstoogmerk

De certificatie gebeurt door één onafhankelijke instelling (Stichting N’Lloyd.). Hierdoor zijn er geen interpretatieverschillen mogelijk en worden organisaties gelijkwaardig beoordeeld. Stichting N’Lloyd werkt bovendien zonder winstoogmerk waardoor de kosten laag blijven. 

Doel

Het doel van het kwaliteitslabel is het bevorderen en behouden van de integriteit en kwaliteit van zowel beveiligingsorganisaties als het personeel. En dit allemaal volledig transparant. Dit gebeurt door audits af te nemen op het management en het personeel met zogenaamde compliance- en performance-onderzoeken. Het Sociaal Fonds vergroot met het kwaliteitslabel niet alleen de professionaliteit, gelijkwaardigheid en transparantie in de beveiligingsbranche maar:

  • Informeert en ondersteunt de politie in haar taken;
  • Informeert de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • Biedt gemeenten de mogelijkheid om haar wettelijk instrumentarium uit te breiden;
  • Biedt opdrachtgevers en hun klanten betrouwbaarheid;
  • Brengt de visie van multidisciplinaire partijen bijeen;
  • En zorgt voor continue kwaliteitsverbetering.

Kijk ook op onze pagina Hoe werkt kwaliteitslabel?

Downloads