Kwaliteitslabel

Hoe werkt het kwaliteitslabel?

Vicieuze cirkel: een continu proces

Eigenlijk is het een vicieuze cirkel van controle en kwaliteitsverbetering met drie lagen. Het is een continu proces dat steeds wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 

Eerste laag. De binnenste (rode) verbetercyclus is van toepassing op bedrijven die op basis van de toekenningsbeoordeling een positief besluit van de kwaliteitscommissie hebben ontvangen. Na dit besluit voert stichting N’Lloyd, ondersteund door Kwint Accountants en Adviseurs, het compliance-onderzoek uit. De audit wordt door stichting N’Lloyd vervolgd met een performance-onderzoek in het betreffende bedrijf en op een evenement en/of horecagelegenheid. Op basis daarvan wordt het oordeel tot het verstrekken van het kwaliteitslabel gegeven.

Tweede laag. De middelste (oranje) verbetercyclus is gericht op het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. Het kwaliteitslabel is een groeidocument dat door nieuwe inzichten, regelgeving, adviezen en ervaring onderhevig is aan periodieke verbeteringen. 

Derde laag. De buitenste (groene) rand waarborgt de betrouwbaarheid van de achterliggende organisaties van het kwaliteitslabel. Iedere twee jaar toetst een onafhankelijke organisatie stichting N’Lloyd en Kwint Accountants en Adviseurs op de correcte toepassing en uitvoering van het kwaliteitslabel. Het kwaliteitslabel en de regeling worden ook iedere twee jaar getoetst door een onafhankelijke organisatie op zijn functionaliteit, uitvoerbaarheid, juistheid, volledigheid en effectiviteit.