Diensten

Reservistenbeleid

Het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein neemt deel, in samenwerking met Natres (Korps Nationale Reserve van Defensie), aan het pilotproject reservistenbeleid. Zes beveiligingsbedrijven (leden van de VBe NL) voeren het reservistenbeleid uit in hun bedrijfsvoering.

Het doel van het pilotproject is om samen te werken met de adaptieve krijgsmacht om een uitwisseling van arbeidskrachten te krijgen. Zowel defensie als de beveiligingsbranche heeft te maken met arbeidsmarktkrapte.

Wat is een reservist?

Reservisten zijn militairen die op flexibele basis in dienst zijn bij Defensie. Zij werken dus naast hun gewone baan of studie – parttime bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, Defensie Materieel Organisatie, Defensie Ondersteuningscommando of de Bestuursstaf. In verschillende functies zetten zij zich in voor vrede en veiligheid in Nederland, maar soms ook daarbuiten.

Reservisten maken al sinds jaar en dag deel uit van de defensieorganisatie en nemen in een snel veranderde wereld een steeds prominentere positie in binnen de krijgsmacht. Mede dankzij de inzet van reservisten is Defensie beter in staat om snel te anticiperen en te reageren op veranderingen in de wereld. De inzet van reservisten kan variëren van kortdurende activiteiten van één of meerdere dagen tot operationele inzet voor langere tijd in binnen- of buitenland. De inzet van reservisten voor internationale missies duurt over het algemeen vier tot zes maanden. Op uitzending gaan is voor een reservist een keuze. Reservisten kunnen op dit moment niet verplicht worden om mee te gaan op een missie.

Voor een groot aantal reservistenfuncties is geen militaire voorkennis of ervaring benodigd. Defensie leert burgers de basisvaardigheden die nodig zijn om als militair te functioneren. Denk aan zelfverdediging, schieten en kaartlezen. Defensie stelt bepaalde eisen waaraan reservisten moeten voldoen en daarom vindt er voor de aanstelling als reservist een (fysieke en psychologische) keuring en een screening plaats.

Ook reservist worden?

Zie www.werkenbijdefensie.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

Reservistenregeling

Deze reservistenregeling is opgesteld door het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein en Defensie en is een handreiking voor werknemers (reservisten) en werkgevers. In deze handreiking staat praktische informatie over wat een reservist is, welke afspraken er gelden voor de inzet, arbeidsvoorwaarden, financiële regelingen en verantwoordelijkheden. De reservistenregeling is een dynamisch document en zal regelmatig gewijzigd worden.

U kunt  Reservistenregeling – Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (09-06-2021) hier downloaden.