Financiële weerbaarheid

U of uw medewerker kan te maken krijgen met financiële problemen. Schulden veroorzaken vaak stress en andere problemen. Neem zo snel mogelijk actie als u of uw medewerker te maken krijgt met financiële problemen. Hiermee kunt u voorkomen dat de problemen groter worden. Naast grote financiële problemen hebben mensen soms ook geldzorgen en geldstress. Financiële weerbare medewerkers zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Werkgevers kunnen medewerkers stimuleren om te werken aan hun financiële weerbaarheid.

Er zijn tal van organisaties, websites en instanties waar mensen met financiële problemen maar ook werkgevers terecht kunnen. Kijk eens rustig rond en haal de nodige informatie op om de weerbaarheid van u en uw medewerkers te vergroten.

– Via het vragenformulier van de rijksoverheid kan gemakkelijk bekeken worden welke hulp en regels er zijn rond betalingsproblemen en schulden.

Wijzeringeldzaken.nl is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners diverse sectoren hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

– Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishouden

– Met buddy-initiatieven zoals schuldhulpmaatje.nl en wijgaanhetfikksen.nl ondersteunen andere personen mensen met schuldenproblemen.

– Werkgevers vinden op financieelfittewerknemers.nl informatie en tips om werknemers te stimuleren financieel fit te worden.