Digi-C

Digi-C is een onderzoeksinstrument waarmee meningen rond arbeidsvoorwaarden middels enquêtes van alle werknemers worden gepeild. Waar normaal gesproken slechts 14% van de werknemers het recht en de mogelijkheid heeft om mee te praten en te beslissen over de cao, trekken sociale partners dat met deze ontwikkeling branchebreed voor alle werknemers die vallen onder de cao Veiligheidsdomein.

Meer inzicht en draagvlak

Met deze ontwikkeling zal er meer inzicht en draagvlak verkregen worden voor de cao. Het onderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door het onderzoeksbureau MWM2. MWM2 zal de resultaten van het onderzoek aan de sociale partners bieden die als basis zullen dienen voor de volgende cao-onderhandelingen. Met deze ontwikkeling geven de partijen gehoor aan het eerdere SER-advies: “De raad roept de vakbeweging op door te gaan met het vergroten van het draagvlak van cao’s door het betrekken van leden en niet-leden, op een wijze die past bij de omstandigheden van de betrokken cao, en het proces waar nodig te intensiveren.” In de eerste fase zal MWM2 in gesprek gaan met werkgevers en werknemers om de belangrijkste aandachtspunten te inventariseren.

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel en actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen en de toekomst van hun arbeidsvoorwaarden én hun stem mogen geven over het cao-resultaten kunnen dat doen door een mail te sturen aan info@veiligheidsdomein.nl.


Digi-C rapportages op een rij:

Download het DigiC rapport voor de cao Veiligheidsdomein 2021
Download het rapport over de beleving van corona 2020
Download het DigiC rapport voor de cao Beveiliging 2018-2019