Wat betekent nu de rechtszaak over dispensatie?

Werkgeversorganisatie VBe NL en vakbond De Unie sluiten samen voor alle werknemers werkzaam bij de bedrijven aangesloten bij VBe NL de cao Veiligheidsdomein. Een cao voor alle werknemers in de beveiliging, verkeersregelaars, medische dienstverlening, recherche, stewards en hun kantoorpersoneel. In 2019 is voor deze cao dispensatie aangevraagd voor de Algemeen Verbindend Verklaarde cao Particuliere Beveiliging (AVV cao PB) omdat deze zonder dispensatie ook van toepassing zou zijn voor de reguliere beveiligers. Reguliere beveiligers zijn de werknemers die actief zijn bij objecten, luchthavens, winkels, alarmcentrales, surveillance, etc.. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van oordeel dat VBe NL leden dispensatie toekomt voor de AVV cao PB die een looptijd kent van 4 mei 2019 tot en met 4 mei 2021.

Vakbond FNV en CNV en werkgeversorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) bij de cao Particuliere Beveiliging zijn het niet eens met het dispensatiebesluit van de minister. Zij zijn hiertegen in bezwaar gegaan en de minister heeft nogmaals geoordeeld dat de dispensatie blijft. Daarop zijn deze partijen een rechtszaak gestart. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juni 2021 besloten dat de minister het dispensatiebesluit onvoldoende heeft gemotiveerd omdat hij onvoldoende is ingegaan op de verschillen tussen leden van VBe NL en de NVB. De rechtbank heeft daarmee het besluit van de minister vernietigd. Concreet betekent dit dat leden van VBe NL geen dispensatie hadden voor de algemeenverbindendverklaring.

VBe NL en De Unie zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter. VBe NL en De Unie hebben daarom bij de Raad van State een schorsing van de uitspraak en een hoger beroep aangevraagd. Indien de Raad van State de uitspraak schorst betekent dit dat ook deze uitspraak wordt vernietigd en deze dus ook niet geldt. De Raad van State zal ook een nieuwe uitspraak doen.

Bedrijven lid van VBe NL en hun werknemers blijven gebonden aan de cao Veiligheidsdomein. Deze cao blijft van toepassing. Mogelijk dat een werkgever en/of werknemer met de uitspraak van de rechtbank een beroep wil doen op een bepaling uit de cao PB in de periode mei 2019 – mei 2021. Gezien het hogere beroep zal hier op korte termijn geen duidelijkheid over zijn. Mogelijk kan dit ook tot gevolg hebben dat een beroep op een bepaling uit de andere cao nadelig kan zijn voor werknemers omdat over het algemeen de bepalingen in de cao Veiligheidsdomein financieel gunstiger zijn. Zodra helderheid is over de schorsing van de uitspraak door de Raad van State zullen we hierover nader berichten.

Op moment van schrijven van deze pagina (12-08-2021) is de cao PB niet algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat voor VBe NL leden en hun werknemers de cao Veiligheidsdomein van toepassing is. FNV, CNV en de NVB hebben een nieuw AVV-verzoek bij de minister voorgelegd voor hun nieuwe cao. VBe NL en De Unie hebben bij de minister opnieuw hiervoor dispensatie aangevraagd. Het is nu afwachten hoe deze procedure verloopt. Ook daarover zullen we nader berichten.

Lees voor meer achtergrondinformatie:
Beveiliger heeft recht op eerlijk verhaal (geschreven op 10/08/2021)
VBe NL vraagt hoger beroep en schorsing aan van vernietiging dispensatiebesluit (geschreven op 06/08/2021)
De Unie: cao PB vs cao Veiligheidsdomein (geschreven op 03-08-2021)
Uitspraak rechter kost werknemers beveiliging € 1000 salaris op jaarbasis (geschreven op 30/07/2021)
Minister: dispensatie cao Veiligheidsdomein terecht (geschreven op 09/12/2019)
Minister Koolmees verleent dispensatie cao Beveiliging (geschreven op 01/05/2019)

Of volg het nieuws op www.vbe.biz en www.uniesecurity.nl

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met info@veiligheidsdomein.nl.