Veelgestelde vragen

Sociaal fonds

Welke sociaal fondsen zijn er in de branche?

In de branche zijn twee sociaal fondsen die premies heffen, te weten:
– Het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV), dit is het fonds van VBe NL en vakbond De Unie
– Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB), gekoppeld aan de cao Particuliere Beveiliging.

Voor wie is het SFV van toepassing?

Alle VBe NL leden zijn premieplichting aan het SFV conform de cao Veiligheidsdomein artikel 42.

Is er in de sector premieplicht voor andere fondsen?

Ja, mogelijk dat u te maken heeft met andere fondsen zoals het pensioenfonds of het SFPB. Voor informatie verwijzen we naar bedrijfstakpensioenfonds beveiliging en daarbij horende verplichtstelling.

Voor premieplicht aan SFPB geldt het volgende.

VBe NL crowdmanagementleden zijn niet premieplichting aan het SFPB. Met uitzondering van crowdmanagementleden die in 2019 lid zijn geworden, zij zijn enkel premieplichting van 1 januari 2019 tot aansluitingsdatum bij VBe NL.

VBe NL reguliere beveiligingsleden zijn wel premieplichting aan het SFPB. Momenteel loopt hierover een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Hoe zit het met payroll- en uitzendkrachten?

Werkgevers die werknemers inzetten vanuit een overeenkomst met een payroll- en/of uitzendorganisatie zijn voor iedere werknemer € 25,- aan premiebijdrage aan het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein verschuldigd. De bijdrage geldt afzonderlijk voor inzet van werknemers onder artikel 1 lid 2 en lid 3.

Hoe vindt de jaarlijkse opgaaf van de loonsom plaats?

De premieafdracht van het SFV werkt met twee facturen, die tegelijkertijd worden verstuurd. Elk jaar worden gegevens opgevraagd waarmee de premie wordt berekend. De eerste factuur betreft een voorschot, gebaseerd op de gegevens van voorgaand jaar. De tweede factuur betreft een definitieve afrekening op basis van de gegevens die het opvolgend jaar zijn geïnventariseerd. Indien leden op jaarbasis een grote verandering in de loonsom verwachten kunnen zij dat doorgeven aan het SFV, de administrateur kan dan rekening houden met de hoogte van het voorschot.