Fietsregelingen

Werkgevers hebben drie manieren om het fietsgebruik te stimuleren:

  1. Door een fiets te verstrekken. De werknemer wordt dan eigenaar van de fiets. Omdat dit loon is voor de werknemer, kan een werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken. De werkgever neemt dan de eventuele verschuldigde loonheffing voor zijn rekening.
  2. Door een vergoeding voor de fiets te geven. Een werkgever vergoedt een fiets compleet of voor een gedeelte. Ook dit wordt als loon gezien. Ook hier kan de werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken.
  3. Ter beschikking stellen van de fiets. De fiets blijft dan eigendom van de werkgever.

Voor de derde optie is vanaf 1 januari 2020 de fiscale regeling de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Het is makkelijker geworden om werknemers te laten profiteren van een ter beschikking gestelde fiets. De onderstaande toelichting richt zich op optie 3.

Fiets van de zaak
Een fiets van de zaak maakt het voor werknemers mogelijk om een fiets, elektrische fiets of een speed-pedelec te gebruiken voor woon-werkverkeer en (onbeperkt) privégebruik.

Wat kost een fiets van de zaak?

Werkgevers
De werkgever heeft de keuze om een fiets zelf te kopen of een fiets te leasen.
1. Zelf kopen: in dit geval betaalt de werkgever zelf de aanschaf van de fiets. Daar kunnen de kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen en het opladen van elektrische fietsen nog bijkomen. Dit hangt af van de afspraken die werkgever en werknemer maken. De kosten die werkgever maakt voor de fiets kunnen worden afgetrokken van de winstbelasting.
2. Leasen: werkgever kan er ook voor kiezen om fietsen te leasen via een leasemaatschappij. Werkgever betaalt dan maandelijks een leasebedrag waar alle kosten in zijn verwerkt. Deze kosten kunnen worden afgetrokken van de winstbelasting.

Werknemers
De werknemer krijgt te maken met een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires[1] (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover betaalt de werknemer dan maandelijks belasting.

Voorbeeld:
Als een werknemer in 2020 een elektrische fiets ter beschikking gesteld krijgt van bijvoorbeeld €2.000 moet de werkgever elk jaar (7% x € 2.000) € 140 bij zijn belast loon tellen. Voor bruto-inkomens tot € 68.508 per jaar wordt er 37,35% belastingdruk berekend waardoor de jaarlijkse belasting uitkomt op € 52,29.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding in de cao Veiligheidsdomein vervalt voor de dagen dat de werknemer gebruik maakt van de fiets. Advies is dat werkgever en werknemer schriftelijk afspraken maken over hoeveel dagen de werknemer per jaar gebruik maakt van de fiets voor het woon-werkverkeer. Het aantal dagen kan willekeurig overeengekomen worden of bijvoorbeeld aan de hand van meteorologische gegevens, het aantal droge dagen, van het Compendium voor de Leefomgeving [2].

Kilometervergoeding met fiets van de zaak belast
Werkgever en werknemer kunnen in het voordeel van de werknemer afwijken van de cao-afspraken door een kilometervergoeding voor de fiets overeen te komen. De kilometervergoeding over de kilometers gereden met de fiets van de zaak is belast (niet belastingvrij).

Kosten opladen van de accu van een elektrische fiets
Indien de werknemer zelf de kosten betaalt voor het opladen van de accu kunnen deze kosten niet worden afgetrokken van de bijtelling. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de kosten voor het opladen van de accu te vergoeden, bijvoorbeeld met behulp van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Uit dienst
Indien de werknemer uit dienst treedt zal de fiets worden teruggegeven, tenzij de werkgever en werknemer een overnamebedrag voor de fiets hebben afgesproken. Dit bedrag moet tenminste de waarde zijn die de fiets in het economisch verkeer heeft ten tijde van de overname. Het overnamebedrag vormt een loonbestanddeel. Ook hier kan de werkgever ervoor kiezen om dit bestanddeel in de eindheffingsregeling op te nemen en de daarmee bijkomende belastingen voor eigen rekening nemen.

Bronnen:

[1] Accessoires die door de werkgever bij de fiets ter beschikking worden gesteld – zoals regenpakken en fietstassen – vormen in principe gewoon loon, waarbij een werkgever er ook voor kan kiezen om het loonbestanddeel onder de eindheffingsregeling te betrekken. Wanneer accessoires deel uitmaken van de fiets, maken ze ook deel uit consumentenadviesprijs van de fiets, zoals de upgrade van een accu bij een elektrische fiets. Onderhoudsbeurten en servicepakketten spelen voor de bijtelling geen rol, dat zijn bijkomende kosten voor de werkgever.

[2] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0004-meteorologische-gegevens-in–nederland