Nieuwe Haagse Wind

Sinds gisteren waait er een stevige, nieuwe Haagse Wind over ons land die zal reiken tot voorbij onze grenzen. De ambities zijn groot en bedoeld om doorbraken en veranderingen te forceren. Bij vastgelopen beleid en bij ontwikkelingen en innovatie op zowat alle terreinen. Dit raakt ons allemaal, maar de roep om een overheid die meer verantwoordelijkheid neemt wordt inmiddels breed gedragen. Want noodzakelijke politieke veranderingen in onze polder gingen tot op heden nooit snel genoeg. Wegens te veel overleggen zonder duidelijke uitkomst. Het gevolg? Vertraging, compromissen waarbij het draagvlak uit het oog werd verloren en opstapelende, complexe en vaak onuitvoerbare regelgeving.

Veiligheidsdomein
Dit komt ons ook in het veiligheidsdomein bekend voor. De happy few drijft steeds verder af en alleen met juridische strijd kunnen we noodzakelijke antwoorden afdwingen. 6 juni is het zover; dan buigt het hoogste rechtscollege in Nederland zich over onze dispensaties van de avv cao Particuliere Beveiling en over de toekomst van werken in ons domein. Pogingen om buiten de rechtspraak om oplossingen te vinden zijn tot nog toe helaas gestrand. Feiten worden genegeerd en duizenden (beveiligings)medewerkers van de cao PB zijn met halve waarheden op pad gestuurd. Ook zij zijn het intussen beu en maken eigen keuzes: ze voeren acties voor hoger loon, stappen over naar zelfstandigheid of een baan elders. Overigens wachten ze – in tegenstelling tot onze werknemers bij de cao Veiligheidsdomein – nog op nabetaling van een onbetaalde rekening van 6% (vanaf 01/01/2023).

Veiligheid
De nieuwe Haagse Wind zal ook ons raken. Veiligheid krijgt nationaal en internationaal de volle aandacht. De inhuur van zzp’ers en het inlenen van elkaars medewerkers, dat gaat op de schop. Aanpassen is nodig, maar het zorgt ook voor nieuwe kansen als we alle signalen goed lezen en duiden. Iets wat we elke dag al doen in het veiligheidsdomein. Bijvoorbeeld bij veiligheidsplanning en in het veld: een kleine rimpeling ergens, een onopvallend iets wat er niet hoort te zijn… actie! Als brancheorganisatie doen we dat in samenwerking met de bekende driehoek, het werkveld en opdrachtgevers. Tijd om dit vakwerk ook op ons hoogste bestuurlijke niveau te laten functioneren. Dossiers genoeg: Wpbr, flexibele inzet, arbeidsmarkt, samenwerking politie en defensie.

Frisse energie
Den Haag geeft nu het goede voorbeeld. Wie volgt? Of blijft iedereen voor zichzelf op zoek naar eigen financieel gewin? Die les moet inmiddels toch ook in ons domein wel helder zijn: een kleine groep bepaalt niet langer hoe onze toekomst eruit moet zien. Natuurlijk kan iedereen zijn of haar eigen momentum kiezen; een uitspraak, nieuwe flex-zzp-wetgeving, Haagse lobby, een algemeen verbindendverklaring van onze cao Veiligheidsdomein, de val van een kabinet dat nog niet is gestart… Een nieuwe wind blaast in elk geval rond onze oren. Een wind die ons uitdaagt: frisse energie! In het veiligheidsdomein zorgt het op meerdere fronten voor veranderingen die we vanuit VVNL met aandacht blijven volgen. We zullen daarbij geen kans onbenut laten om onze visie – van de alsmaar groter wordende meerderheid van ND-bedrijven – te vertalen naar een succesvol en veilig ondernemerschap voor onze leden.

Leon Vincken, directeur VVNL

Recente Berichten

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Blueline Security Services

Schrijf je in voor de nieuwsbrief