‘Vertrouwen in de juiste afweging voor onze leden’

Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) strijdt al sinds de oprichting in 1997 voor een eigen cao. Eerst vanuit het idee dat het beveiligen van evenementen en horeca iets anders is dan particuliere beveiliging en daarom ook een eigen cao nodig heeft. Met aparte afspraken en arbeidsvoorwaarden.

Naast elkaar functioneren
Voorzitter Peter Hoes verwoordde het in een interview ooit zo: “Beide cao’s in de beveiligingsbranche konden jarenlang prima naast elkaar functioneren. De belangrijkste afspraak destijds: minstens 51% van de omzet van onze leden moet gericht zijn op evenementen- en horecabeveiliging. Die flexibiliteit en diversiteit in werkzaamheden waren – en zijn vandaag de dag nog steeds – essentieel. Want een werknemer die fulltime in dienst is, die kun je niet alleen maar op de beveiliging van bijvoorbeeld een discotheek zetten, als die discotheek alleen in het weekend open is.”

Juridische procedures
Toch ontstaat er zo’n 10 jaar na de oprichting voor het eerst oneindigheid met de andere branchevereniging over het naleven van de dispensatiebepaling. Sinds die tijd zijn VVNL en de Nederlandse Veiligheidsbranche – samen met de vakbonden – verwikkeld in diverse juridische procedures (zie: Toelichting en overzicht lopende procedures). “Terwijl we in 2014 nog samen met FNV, CNV en De Unie aan de wieg stonden van de voorloper van de huidige cao Veiligheidsdomein. Dat jaar incorporeerden we namelijk – in goed overleg en met goedkeuring van de vakbonden – ook reguliere beveiligingsactiviteiten in onze cao”, stelt VVNL-directeur Leon Vincken.

Inzet VVNL
De inzet van VVNL – inmiddels de grootste ondernemersvertegenwoordiger in het veiligheidsdomein – en vakbond Alternatief voor Vakbond is tijdens alle lopende procedures helder: toestemming krijgen om de cao Beveiliging/cao Veiligheidsdomein te laten gelden voor alle VVNL-leden. “Omdat onze cao recht doet aan het ondernemerschap van VVNL-leden en beter past bij de diversiteit aan flexibele, lokale en regionale diensten die leden aanbieden op het gebied van service, veiligheid en beveiliging”, aldus Vincken.

Actuele ontwikkelingen
Het VVNL-verzoek om leden te dispenseren – ontheffen – van de algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging (AVV: 20-01-2024 / 24-03-2024, zie: Tijdlijn cao’s) is vorige week, 18 januari 2024, deels toegekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deels, want de minister van SZW stelt steeds strengere eisen aan VVNL-leden om te voldoen aan de dispensatie. VVNL heeft inmiddels bezwaar ingediend tegen het besluit van de minister (zie Toelichting en overzicht lopende procedures). Daarnaast is VVNL vorige week in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland. Die heeft de minister van SZW in een uitspraak in december 2023 verzocht om een nieuw dispensatiebesluit te nemen over de AVV-periode 23-10-2021 tot 01-07-2023.

Vertrouwen
Leon Vincken: “We hebben er vertrouwen in dat de Raad van State uiteindelijk op basis van alle informatie de juiste afweging zal maken die recht doet aan het ondernemerschap dat al sinds de oprichting in 1997 zo kenmerkend is voor onze leden en hun werknemers en medewerkers.”

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief