Wie heeft nu eigenlijk écht de betere cao?

“Ons nieuwsbericht ‘Cao Veiligheidsdomein blijkt nóg beter voor werknemers’ – waarin VVNL stelt dat je in het veiligheidsdomein beter af bent bij VVNL-leden dankzij een loonstijging van 8,67% vanaf maart 2024 versus een loonstijging vanaf 2024 van 6,2% in de cao Particuliere Beveiliging (6% waarop werknemers al een jaar lang hebben gewacht, en slechts 0,2% inflatiecorrectie) – zorgde deze week voor een voorspelbare reactie van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Voorspelbaar vanwege het aantoonbaar onjuiste argument ‘100 procent van niets is immers nog steeds niets’. Voorspelbaar vanwege het aantoonbaar onjuist wegzetten van de cao Veiligheidsdomein als ‘kale cao, zonder controle en handhaving’.”

Even terug naar het begin
“Een cao lijkt soms wel een onlegbare puzzel van duizenden stukjes. Maar niets is minder waar. Je moet de juiste stukjes zoeken. Dan is de rand zo gelegd. Dat geldt ook voor het vergelijken van cao’s. Toch is er al meer dan 5 jaar een verschil van mening over welke cao voor beveiliging beter is: de cao Veiligheidsdomein of de cao Particuliere Beveiliging. Een strijd tussen 2 brancheverenigingen die startte met de dispensatie – sinds de jaren ’90 – van de cao Veiligheidsdomein. Vreemd eigenlijk, want nota bene de vakbonden FNV, CNV en De Unie zijn de grondleggers van de huidige cao Veiligheidsdomein. Dat deze sociale partners tegenwoordig niet meer meedoen is enerzijds ideologisch van aard (ze zijn tegen flexarbeid), anderzijds levert deelname aan de cao Veiligheidsdomein ze geen leden en tonnen werkgeversbijdragen op.”

Vooruitgang cao Veiligheidsdomein
“De afgelopen jaren is de cao Veiligheidsdomein uitgegroeid tot een cao voor alle functies in het veiligheidsdomein. Van verkeersregelaar tot luchthavenbeveiliger, van winkelsurveillance tot voetbalsteward, van object- tot evenementenbeveiliger. Iedereen is gelijk waar het kan. En iedereen heeft hier voordeel van. Werknemers vanwege onder meer een goed salaris, vrije dagen, scholing en veel eigen regie. Werkgevers vanwege meer flexibiliteit van inzet bij grote ad hoc opdrachten. De Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden volgen onze vooruitgang en ontwikkeling met argusogen: wegens een gestaag groeiend aantal VVNL-leden wordt de cao Veiligheidsdomein inmiddels al toegepast in meer dan de helft van de sector. En dat verstoort hun (machts)positie.”

Waarom is de cao Veiligheidsdomein aantoonbaar beter?
“Puzzel nog even mee: neem je uurloon volgens de cao-loontabel Veiligheidsdomein. Trek dat af van het uurloon volgens de cao Particuliere Beveiliging. Vermenigvuldig dit verschil met het aantal uur dat je werkt per week en daarna nog eens met 52 (weken). Tot slot stop je daar 8% vakantiegeld bij en je ziet het eerste verschil. Neem daarbij nog de eindejaarsuitkering; check. VVNL rekende begin 2023, net als een jaar eerder, het voordeel uit: met een volledige salarisstrook. De salarisvergelijking liet ook toen weer een groot positief verschil zien bij gelijk aantal werkuren voor VVNL-werknemers. Begin 2024 volgt een nieuwe salarisvergelijk. Maar hieronder alvast een paar relevante puzzelstukjes voor de portemonnee.

  • Bij de cao Veiligheidsdomein ligt in 2024 het uurloon 4,5% hoger dan dat van collega’s in de cao Particuliere Beveiliging. Terwijl de salarisverhoging van deze werknemers (in de cao PB) in 2023 ook nog eens is doorgeschoven naar 2024. Hierdoor loopt een werknemer in de cao Particuliere Beveiliging eigenlijk nog meer mis: ruim 10%.
    Bij een gemiddelde jaarsalaris van 30.000 euro scheelt dat als snel 3.000 euro.
  • Bovenstaande voordelen werken natuurlijk ook door in je pensioenopbouw. Niet onbelangrijk.
  • Bij de cao Veiligheidsdomein krijg je 23 cent per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis. Bij de cao Particuliere Beveiliging 18 cent per kilometer (alle kilometers – behalve als je binnen 8 km woont – met vanaf 40 km enkele reis een toeslag).
    – Bij een gemiddelde woon-werkafstand van 30 kilometer en 230 werkdagen scheelt dat al snel ruim 265 euro per jaar in het voordeel van de cao Veiligheidsdomein.

Er zijn nog veel meer positieve verschillen: zoals betaalde mantelzorg, doorbetaling bij ziekte en een opleidingsbudget. Maar ook: eerder vrije dagen voor ouderen (leefstijdsuren) – vanaf 57 jaar bij de cao Veiligheidsdomein versus 60 jaar bij de cao PB – en méér vrije uren. Maar puzzel en check gerust zelf: VVNL is transparant en werkgevers met de cao Veiligheidsdomein helpen je er graag bij.”

Ontbreekt controle en handhaving?
“Tot slot nog dat laatste aantoonbaar onjuiste argument van de Nederlandse Veiligheidsbranche: ‘controle en handhaving ontbreken; de cao wordt niet nageleefd’. VVNL-werknemers kunnen zich bij misstanden of twijfel direct melden bij het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein. Daarna volgt controle en handhaving. Ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is altijd helder geweest in haar standpunt bij de toekenning van de dispensatie: “er is geen negatieve concurrentie of onderbieding op arbeidsvoorwaarden door de cao Veiligheidsdomein. Daarom is dispensatie mogelijk”. Daarbij hebben veel VVNL-bedrijven ook keurmerken die hierop toezien. Sinds kort is daar zelfs een uitbreiding van ons belangrijke kwaliteitsinstrument bij gekomen: het Kwaliteitslabel Veiligheidsdomein. Daarmee vallen voor VVNL-werkgevers én VVNL-werknemers alle puzzelstukjes op hun plek.”

Waarom blijft de Nederlandse Veiligheidsbranche deze feiten dan ontkennen?
“Dat zijn twee bijzondere stukjes en daardoor ook snel te herkennen: winstmarges en monopolie. De drie grote opdrachtgevers in de sector sluiten grote meerjarencontracten af; daar passen grote loonuitschieters en een duurdere cao – waarbij veel extra werknemers ingehuurd worden – niet bij. Het is slecht voor de aandeelhouders. De cao Veiligheidsdomein onterecht wegzetten als ‘kale cao’ moet werknemers en werkgevers weerhouden om over te stappen of kritische vragen te stellen aan hun vakbonden.”

Leon Vincken
Directeur VVNL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief