Cao Veiligheidsdomein blijkt nóg beter voor werknemers

Val je als werknemer onder de cao Veiligheidsdomein? Dan ben je in 2024 alweer beter af bij VVNL-leden. Naar nu blijkt zelfs nóg veel beter! Want conform cao Veiligheidsdomein stijgen de lonen per 1 maart 2024 met 8,67%. De lonen in de cao Particuliere Beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche) stijgen daarentegen vanaf 2024 met 6,2%: 6% waarop werknemers al een jaar lang hebben gewacht, en slechts 0,2% inflatiecorrectie.

De inflatie ligt toch veel hoger dan die 0,2%?
Dat klopt. De prijzen van bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen stijgen nog steeds fors. Maar sinds juni 2023 berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de consumentenprijsindex (CPI) anders. Onder andere op basis van de prijs die consumenten maandelijks écht betalen voor energie. Het lage inflatiecijfer dat de Nederlandse Veiligheidsbranche hanteert – september 2023: 0,2% – komt dus vooral door de dalende energieprijzen van de afgelopen maanden. In de ‘oude’ rekenmethode van het CBS telden alleen nieuw afgesloten energiecontracten mee. En die waren in 2022 erg hoog vanwege de stijgende energieprijzen. In september 2022 resulteerde dat overigens in een CPI-cijfer van 14,5%. Maar toen stapte de Nederlandse Veiligheidsbranche ineens – eenmalig – af van het gebruik van dit cijfer voor inflatiecorrectie; 6% van het loon werd uitgesteld naar 2024.

Op welk CPI-cijfer baseert de cao Veiligheidsdomein zich eigenlijk?
VVNL kijkt samen met vakbond AVV: De Democratische Vakbond onder meer naar het CPI-cijfer van juni 2023: 5,4%. En – belangrijker nog – ook naar de CBS-prijsindex particuliere beveiliging in het tweede kwartaal van dit jaar: 14,9%. Dit laatste cijfer geeft de feitelijke kostenstijging aan voor de hele bedrijfstak. Het resulteert in een loonstijging die recht doet aan het huidige prijsniveau in Nederland. Oftewel: in een uurtarief voor werknemers in de cao Veiligheidsdomein dat vanaf maart 2024 zo’n 4,5% hoger ligt dan het uurloon van hun collega’s in de cao Particuliere Beveiliging. Nog los van de andere voordelen zoals een leerbudget, mantelzorg en jaarlijks vrij tijdens Bevrijdingsdag. Alles bij elkaar zorgt dat al snel voor duizenden euro’s extra bestaanszekerheid. Dat laten we begin 2024 weer graag zien met een voorbeeld van een salarisstrook.

Dus twijfel je nog waar je wilt werken in het veiligheidsdomein? Kies voor een VVNL-lid.

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief