Jaarverslag 2022

Voorwoord Jaarverslag 2022
Peter Hoes, voorzitter VBe NL

Teamspirit in het veiligheidsdomein

‘Een mooie club’, noemde ik onze Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) het afgelopen jaar al eens in een interview. Een club die in 2022 nóg sterker is geworden dankzij de aanwas van nieuwe leden met een grote diversiteit aan veiligheidsdiensten. Welkom iedereen.

Koers bepalen
Met bijna 200 leden bepaalden we in 2022 de koers van onze branchevereniging. We kwamen bijvoorbeeld op voor een veiligere werkomgeving voor verkeersregelaars. Ontwikkelden met het pilotproject Reservistenbeleid en de vacaturesite initiatieven om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En we sloten met het AVV: De Democratische Vakbond, een mooi akkoord voor een nieuwe cao Veiligheidsdomein die met ruime meerderheid werd gesteund door de werknemers van onze leden. 

Teamspirit
Teamspirit, daar gaat het om bij VBe NL. Dat blijf ik herhalen; omdat het zo belangrijk is. Zeker nu we zijn uitgegroeid tot de grootste ondernemersvertegenwoordiger in het veiligheidsdomein. In dit Jaarverslag 2022 lees je van maand tot maand waar we ons met z’n allen voor hebben ingezet. Een jaar met veel uitdagingen om onze ondernemingen te loodsen door toenemende en verouderde regelgeving, arbeidsmarktkrapte en economische instabiliteit. Mijn persoonlijke VBe NL-hoogtepunt? De steun die ik kreeg van alle aanwezige leden tijdens mijn herverkiezing. Met trots ben ik ook de komende drie jaar de voorzitter van VBe NL.

Samen

Namens het bestuur en de werkorganisatie bedank ik alle leden voor hun bijdrage aan VBe NL en hun lidmaatschap in 2022. Samen werken we als ondernemers in het veiligheidsdomein aan gelijkheid, kwaliteit en transparantie. Samen zijn we die ‘mooie club’.

Peter Hoes
voorzitter VBe NL

 

Kerngegevens VBe NL 2022

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) sluit het jaar 2022 financieel gezond af. “Zelfs boven verwachting positief”, aldus penningmeester Joost van den Boorn. Dat komt mede dankzij de sterk stijgende lijn wat betreft het aantal nieuwe lidmaatschappen: VBe NL sluit het jaar af met 193 lidmaatschappen in het veiligheidsdomein.

Resultaat 2022
De omzet stijgt in 2022 naar € 259.522. Dat is hoger dan de omzet in 2021: €250.700. Het resultaat – inkomsten minus aftrek van diverse posten zoals vergader-, kantoor-, personeels- en PR-kosten – bedraagt in 2022: € 42.659. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het resultaat in 2021. Het zorgt ook voor een stevige plus op de balans vermogen/liquide middelen. De kosten bedroegen in 2022 € 209.311 (in 2021 was dat nog € 228.000): een daling van € 18.689. 


Presentatie jaarcijfers
Tijdens de algemene ledenvergadering – in juni 2023 – worden de jaarcijfers deskundig en tot in detail toegelicht door penningmeester Van den Boorn. De aanwezige leden verlenen het bestuur vervolgens unaniem decharge. 2022 is ook het laatste kascommissiejaar voor de leden van de kascommissie: Bram Brinkman en Bauke Ferwerda. Het bestuur en de directie van VBe NL bedanken beide heren voor hun jarenlange inspanningen.

Nieuwe VBe NL-leden 2022

Hieronder een overzicht van de nieuwe lidmaatschappen in 2022, verdeeld over de secties Crowd en Regulier.

Crowd

 • Alvaro Security Solutions B.V.
 • ASQ Events B.V.
 • Born Secure
 • F4SEC Security & Event Support B.V.
 • F4SEC Security Group B.V.
 • GPV Security B.V.
 • i 4 Traffic Solutions
 • Rodeo Security B.V.
 • Rosoe Security Services
 • Smile Service B.V.
 • URAS Security B.V.
 • Young Security B.V.

Regulier

 • Alvaro Security Solutions B.V.
 • Born Secure
 • F4SEC Security & Event Support B.V.
 • F4SEC Security Group B.V.
 • GPV Security B.V.
 • Rodeo Security B.V.
 • Rush Safety Services B.V.
 • URAS Security B.V.
 • Young Security B.V.

Samenwerking met vakbond: AVV

VBe NL nam in 2022 afscheid van vakbondspartner De Unie. Maar daar kwam een mooie samenwerking voor terug met het AVV: De Democratische Vakbond. AVV is een jonge en democratische vakbond die zich inzet voor een gezonde arbeidsmarkt door de belangen van alle werkenden te behartigen. Met aandacht voor jongeren, mensen met flexibele contracten en zzp’ers.

Welke thema’s speelden in 2022 zoal in het veiligheidsdomein? En waarmee waren VBe NL en haar leden afgelopen jaar druk bezig? Een overzicht van maand tot maand:

Juli

Tijdens deze zomermaand worden volop gesprekken gevoerd met het AVV: De Democratische Vakbond, over een nieuwe cao Veiligheidsdomein. Mooi cao-nieuws is in de maak.

September

Deze maand treedt ook een nieuw bestuurslid toe tot VBe NL: Ad Meeuwesen. Als directeur-eigenaar van VGN Group uit Veghel – en ervaren ondernemer in het veiligheidsdomein – is Meeuwesen een welkome aanvulling voor het bestuur van de brancheorganisatie.

November

VBe NL maakt op veel terreinen het verschil voor leden die actief zijn in het veiligheidsdomein. Tijdens de algemene ledenvergadering in november worden ook de beleidsplannen gepresenteerd voor de komende jaren in het VBe NL Beleidsplan 2023-2024.

Januari

In januari verschijnt een artikel in de Kampioen, het ledenblad van de ANWB, met als titel: ‘Woedend om een stopteken’. In het artikel maakt VBe NL-directeur Leon Vincken zich hard voor een veilige werkplek voor verkeersregelaars: ”Verkeersregelaars moeten ook als hulpverleners behandeld worden door de overheid. Daar richten wij onze lobby in politiek Den Haag op, net als op het wettelijke taakstrafverbod. Daders van agressie tegen hulpverleners zoals verkeersregelaars mogen niet wegkomen met een taakstraf.”

Artikel over agressie tegen verkeersregelaars in de Kampioen

In het ANWB-ledenblad Kampioen wordt stilgestaan bij de toenemende agressie tegen beroepsverkeersregelaars. Leon Vincken, directeur van VBe vertelt in het artikel over deze vergeten groep...

Februari

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het jaar voeren de aanwezige leden een stevige discussie over het de toekomst van het veiligheidsdomein. De pandemie is bijna voorbij en de zorg over de krapte op de arbeidsmarkt voert de boventoon. Peter Hoes, voorzitter VBe NL: “Duidelijk is dat we nu reeds al kampen met ernstige tekorten. Dat geldt voor iedere regio. Dat is de reden dat we samen met ons sociaal fonds op zoek zijn naar nieuwe verbindingen op de arbeidsmarkt. We moeten hierin over onze eigen grenzen kijken.”

Toekomst veiligheidsdomein in discussie

Tijdens de deze maand gehouden eerste Algemene Ledenvergadering van VBe NL is een stevige discussie gevoerd over de toekomst van het Veiligheidsdomein.

Maart

In maart brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid een rapport uit: ‘Toezicht door de politie op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus’. Conclusie: er is niet of nauwelijks sprake van toezicht door de politie op naleving van de eisen van de vergunning die op basis van de Wpbr zijn afgegeven. VBe NL is blij met het heldere rapport. Het nodigt namelijk uit om gezamenlijk te werken aan een toekomst die ‘inspectieproof’ is. Deze maand wijst de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg ook het verzoek tot voorlopige voorziening van de VBe NL toe. Dankzij de voor VBe NL positieve uitspraak zijn VBe NL-leden voorlopig gedispenseerd van zowel de cao Particuliere Beveiliging (cao PB) als de cao SFPB. De cao Veiligheidsdomein blijft op hun werknemers van toepassing.

Verzoek om voorlopige voorziening door rechter toegekend

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg uitspraak gedaan en het verzoek tot voorlopige voorziening van de VBe NL toegewezen.

Onvoldoende toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Rapport van Inspectie J&V nodigt uit om te werken aan een toekomst die ‘inspectieproof’ is

April

In samenwerking met Natres (Korps Nationale Reserve van Defensie) en het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) wordt de kick-off gegeven van het pilotproject Reservistenbeleid: 6 leden van VBe NL voeren het reservistenbeleid uit in hun bedrijfsvoering. “Enerzijds kunnen beveiligers naast hun baan reservist worden en anderzijds kunnen militairen die weggaan bij Defensie ervoor kiezen om als beveiliger aan de slag te gaan. Op termijn kan er een wederkerigheid optreden van arbeidskrachten tussen de beveiligingsbranche en Defensie,” aldus VBe NL-voorzitter Peter Hoes.

Pilotproject reservistenbeleid van start

In samenwerking met Natres (Korps Nationale Reserve van Defensie) en het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) is vorige week de kick-off gegeven van het pilotproject reservistenbeleid.

Mei

Media-aandacht is er deze maand genoeg voor VBe NL. Vanwege de arbeidsmarktkrapte – er is onder meer een groot tekort aan beveiligingspersoneel bij Schiphol waardoor de wachttijden voor reizigers flink oplopen – duidt directeur Leon Vincken regelmatig het nieuws in regionale kranten en op televisie. “Evenementenbeveiliging heeft een hoge piekbelasting en een hoog percentage flexwerkers. Die mensen hebben veelal ergens anders werk gevonden tijdens de pandemie,” aldus Vincken.

VBe NL in de media over de tekorten aan beveiligers

Diverse media wisten de VBe NL wel te vinden deze week. Tekorten van beveiligers waren de headlines in de media afgelopen week.

Juni

Een maand later schrijft de VBe NL-directeur in zijn blog over het akkoord dat Schiphol heeft gesloten met de vakbonden FNV en CNV: een tijdelijke loonsverhoging in de zomermaanden voor onder andere beveiligers. De beveiliger in de regio komt hierdoor in de knel: “Een zomeruurloon- toelage van ruim 35% verstoort de gehele arbeidsmarkt in de regio en ver daarbuiten. De ondernemers en werknemers in de regio hebben nu echter het nakijken. Tegen dit soort afspraken met verkapte staatssteun kan geen bedrijf in Nederland op de arbeidsmarkt concurreren.”

Schiphol, FNV en CNV kiezen voor staatssteun beveiliger – de regio beveiliger in de knel

Voor de buitenwereld onzichtbaar, voor de insider een bittere jarenlange strijd voor erkenning en waardering van een mooi beroep waar Nederland niet zonder kan: beveiliger....

Juli

Tijdens deze zomermaand worden volop gesprekken gevoerd met het AVV: De Democratische Vakbond, over een nieuwe cao Veiligheidsdomein. Mooi cao-nieuws is in de maak.

Augustus

Het is zover: VBe NL bereikt samen met de AVV: De Democratische Vakbond een nieuw onderhandelingsakkoord cao Veiligheidsdomein. Voor een looptijd van 3 jaar zijn goede afspraken gemaakt voor de werknemers van VBe NL-leden. Zo stijgen de salarissen in de nieuwe cao met ruim 17%. Mogelijk wordt deze stijging nog hoger als de inflatie toeneemt. Ook is er meer keuze in vrije dagen, gaat het persoonlijk ontwikkelingsbudget omhoog en wordt de kilometervergoeding verhoogd.

Nieuw onderhandelingsakkoord cao Veiligheidsdomein

Salarissen stijgen met ruim 17% Samen met de AVV: De Democratische Vakbond heeft de VBe NL (Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland) een nieuw onderhandelingsakkoord bereikt aangaande de...

September

In september kunnen medewerkers van VBe NL-leden stemmen over het onderhandelingsakkoord. De nieuwe cao Veiligheidsdomein wordt uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Deze maand treedt ook een nieuw bestuurslid toe tot VBe NL: Ad Meeuwesen. Als directeur-eigenaar van VGN Group uit Veghel – en ervaren ondernemer in het veiligheidsdomein – is Meeuwesen een welkome aanvulling voor het bestuur van de brancheorganisatie.

Cao Veiligheidsdomein 2021-2024

Werknemers stemmen in met ruim 17% loonsverhoging Samen met de AVV: De Democratische Vakbond heeft de VBe NL een nieuw akkoord bereikt aangaande de cao...

Oktober

De minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid verleent VBe NL-leden opnieuw dispensatie van de algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao Particuliere Beveiliging. Dat betekent dat de cao Veiligheidsdomein van toepassing blijft. Directeur Leon Vincken: “Mooi dat de minister, nu, net als in 2019, beoordeelt dat dispensatie terecht is.” Minder goed nieuws in oktober: het taakstrafverbod sneuvelt in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel strandde met 37 tegenstemmers. VBe NL heeft hierover veel overleg gevoerd met de minister van Infrastructuur en Water, omdat vooral veel verkeersregelaars te maken krijgen met geweldsincidenten.

Taakstrafverbod niet door 1e Kamer

Helaas heeft het taakstrafverbod het niet gehaald in de 1e Kamer. Het wetsvoorstel strandde met 37 tegenstemmers. Een flinke domper op de vele inspanningen en...

Bedrijven lid VBe NL opnieuw dispensatie verleend

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent opnieuw dispensatie aan de leden van VBe NL van de algemeenverbindendverklaring van de cao Particuliere Beveiliging en...

November

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 2022 discussieert Manon van Rosmalen – hoofd Operatiën Politie Oost-Brabant – met de aanwezige leden over de noodzaak van landelijke eenduidigheid in handhavingsbeleid en de wens om arbeidskrachten op te nemen in een nationaal register. Het sluitstuk van de algemene ledenvergadering is de herverkiezing van voorzitter Peter Hoes; hij wordt unaniem herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. ‘Teamspirit, daar gaat het om’, stelt hij zelf in een interview. VBe NL maakt op veel terreinen het verschil voor leden die actief zijn in het veiligheidsdomein. Tijdens de algemene ledenvergadering in november worden ook de beleidsplannen gepresenteerd voor de komende jaren in het VBe NL Beleidsplan 2023-2024.

ALV VBe NL: kansen en uitdagingen veiligheidsdomein

Bijpraten over verenigingszaken, bespreken van actuele ontwikkelingen en discussiëren over knelpunten bij handhaving met gastspreker Manon van Rosmalen, hoofd Operatiën Politie Oost-Brabant. Tijdens de goedbezochte...

December

De groei van het aantal bedrijven in de particuliere beveiliging zet door, blijkt uit het Trendrapport Bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel (KvK). In bijna 5 jaar stijgt het aantal van 3.645 naar 9.544. Ook het aantal VBe NL-leden stijgt naar eind 2022 naar bijna 200. Leon Vincken is trots in zijn eindejaarsblog: “Samen zijn we VBe NL: de grootste ondernemersclub van het land op het gebied van veiligheid. En juist daarom vallen we op.”

Groei bedrijven particuliere beveiliging zet door

Het aantal particuliere beveiligingsbedrijven in Nederland groeit hard. Dat blijkt uit het meest recente Trendrapport Bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel (KVK). In vergelijking met...