Nieuwe maatregelen arbeidsmarkt

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof sprak er vorige week al over tijdens de algemene ledenvergadering van VBe NL: de arbeidsmarkt verandert ingrijpend dankzij een pakket aan maatregelen, tot stand gekomen na advies van werkgevers en vakbonden. Vandaag stuurde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief naar de Tweede Kamer met daarin alle aanpassingen die moeten zorgen voor ‘meer zekerheid op de arbeidsmarkt’.

Vast contract
Het uitgangspunt is voortaan een vast contract. Nulurencontracten worden verleden tijd en vervangen door basiscontracten om de werkgarantie – en de inkomenszekerheid – meer in balans te brengen met de verplichte beschikbaarheid van oproepkrachten. Ook worden de regels strenger voor tijdelijke contacten. Heeft een werknemer 3 aaneengesloten tijdelijke contracten gehad bij dezelfde werkgever? Dan mag pas na 5 jaar een nieuw contract worden gegeven. Nu is dat nog na 6 maanden. Wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. En zzp’ers worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Vervanging langdurige ziekte
Voor (mkb-)werkgevers komt er duidelijkheid over vervanging bij langdurige ziekte. De werkgever is in alle gevallen 2 jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie, maar krijgt in veel gevallen al na één jaar duidelijkheid of structurele vervanging kan worden geregeld. Ook komt er een regeling voor het bedrijfsleven waardoor werknemers behouden blijven tijdens een crisis die buiten het ondernemersrisico valt, zoals tijdens de coronacrisis. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar ergens anders of minder werken, met behoud van hun WW-rechten. Lees in dit document van MKB-Nederland en VNO NCW meer over alle maatregelen.

Goed in balans
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder – na 1 jaar – duidelijkheid – of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit. Verder helpen lagere WW-premies – die ook gelden bij basiscontracten voor onbepaalde tijd – vast werk aantrekkelijker te maken en wordt de bewijslast bij mogelijke schijnzelfstandigheid omgekeerd. Conform het SER-advies zijn de maatregelen voor werkgevers en werknemers in dit integrale pakket goed in balans.”

Wetgeving
De maatregelen worden de komende tijd omgezet in wetgeving die op z’n vroegst in 2025 van kracht wordt. VBe NL directeur Leon Vincken, ook betrokken bij het centrale brancheoverleg van MKB-Nederland, volgt de ontwikkelingen nauwgezet: “Dit pakket lijkt het maximale haalbare. Maar we houden de wetsvorming in de gaten en blijven scherp om nadelige kanten zoveel mogelijk weg te werken. Of in uitzonderingsbepalingen te krijgen voor onze werkzaamheden in het veiligheidsdomein. Vooral horeca- en evenementenbeveiliging vraagt daarom.”

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief