Akkoord vakbonden nieuwe cao beveiligingsbranche: ‘Onbegrijpelijk’

Werknemers voor wie afgelopen maand een nieuwe cao is afgesloten, krijgen er gemiddeld 7% salaris bij. Een nieuw eeuwrecord, meldde werkgeversorganisatie AWVN deze week. Toch hebben de vakbonden FNV, CNV en De Unie begin deze maand ingestemd met 6% minder salarisverhoging voor werknemers in de beveiligingsbranche. “En ze laten ook nog eens pensioenpremie liggen”, stelt VBe NL-directeur Leon Vincken (cao Veiligheidsdomein).

Inflatiecompensatie
Dat betekent volgens Vincken dat werknemers die vallen onder de cao Particuliere Beveiliging ruim 8% inleveren. “Het is de grote werkgevers in de beveiliging dankzij de instemming gelukt om de inflatiecompensatie voor hun werknemers – die was vastgelegd in de bestaande cao – open te breken en te verlagen. Terwijl diezelfde werkgevers de volledige inflatie wél hebben doorberekend in de tarieven naar hun klanten, horen we van verschillende VBe NL-leden.”

Misleiding
Misleiding van werknemers vindt de VBe NL-directeur het ook. “Onder het mom van uitgesteld loon accepteren de vakbonden voor 2023 een devaluatie van salaris met 6%. Onbegrijpelijk: of die 6% inflatie maar even een jaartje pauze wil nemen. Ook pensioenopbouw voor lagere inkomens is niet binnengehaald. Want de premie is voor het tweede jaar verlaagd, terwijl de opbouw wel stijgt dankzij de renteontwikkeling. Aan verlaging van de franchise (het grensbedrag van het bruto jaarsalaris waarboven pensioen wordt opgebouwd: € 20.938), zodat ook lagere inkomens een goed pensioen kunnen opbouwen, gaan ze voorbij. Lastige pensioenmaterie, maar insiders weten wel beter.”

Imago
FNV en CNV voerden deze week door het hele land actie voor inflatiecompensatie voor medewerkers in het streekvervoer en in de ziekenhuizen. Maar volgens AWVN beperken deze acties en stakingen zich vooral tot sectoren waar de overheid de werkgever is. “Geen actievoeren voor medewerkers die in de beveiliging vallen onder de cao Particuliere Beveiliging is te begrijpen, na de personeelsproblemen van de grote beveiligingsbedrijven op Schiphol”,  aldus Vincken. “Maar de prijscompensatie niet doorvoeren – de vakbonden zetten de prijscompensatie op verzoek van de werkgevers juist stop – en tegelijkertijd de cao Veiligheidsdomein blijven betichten van concurrentievervalsing is te zot voor woorden. En het schaadt het imago en vertrouwen in de arbeidsmarkt binnen onze branche.”

—————-

Gelijkwaardigheid, kwaliteit & transparantie
In de cao Veiligheidsdomein – van VBe NL en AVV: De Democratische Vakbond – zijn 200 lokaal en regionaal actieve mkb-beveiligingsbedrijven verenigd. Op basis van gelijkwaardigheid, kwaliteit en transparantie. Het salarisverschil op jaarbasis ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging? Ruim € 2.500 in het voordeel van de beveiliger in de cao Veiligheidsdomein.

Kennis en oplossingen
VBe NL, ontstaan uit een groep van 10 evenementenbeveiligers, timmert de laatste 10 jaar flink aan de weg: met een eigen cao, een sterk netwerk en een heldere, integrale visie op beveiligen. Ondernemerschap dicht bij huis, met kennis van en oplossingen voor lokale en regionale veiligheidsvraagstukken.

Verbinding in veiligheidsdomein
Aangevoerd door voorzitter Peter Hoes – eigenaar Alpha Security in Haarlem en voorzitter Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO-NH) – en directeur Leon Vincken – bestuurder en cao-onderhandelaar – streeft de branchevereniging naar verbinding tussen ondernemers in het veiligheidsdomein. Met korte lijnen, aandacht voor (startende) ondernemers en een centrale positie voor álle arbeidskrachten die werkzaam zijn bij en voor VBe NL-bedrijven.

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief