Samen werken aan talent

Mensen met een praktische opleiding zijn onmisbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Extra investeringen in leerlingen, docenten en de kwaliteit van onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn daarom de komende jaren hard nodig.

Leren in de praktijk
Met die misse ondertekenden onder andere MKB-Nederland, VNO-NCW, de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deze week in Den Haag het plan Samen Werken aan Talent 2023-2027 en het bijbehorende Stagepact MBO 2023 – 2027. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: “Hiermee onderstrepen we met elkaar nog eens het belang van het mbo voor het bedrijfsleven. Mbo-afgestudeerden zijn hard nodig in alle sectoren. En leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van alle mbo-opleidingen. Met het ministerie en het mbo staan we gezamenlijk aan de lat om ervoor te zorgen dat jongeren op een positieve manier kennismaken met de arbeidsmarkt. Met een passende stage of leerbaan en goede begeleiding en randvoorwaarden.”

Afspraken en doelen
De komende jaren moeten tientallen concrete afspraken en doelen worden gehaald. Zoals het herwaarderen van het mbo en mbo-leerlingen. Het beroepsonderwijs speelt namelijk een cruciale rol in de Nederlandse economie en is van essentiële waarde voor de samenleving, vindt minister van OCW Robbert Dijkgraaf. Het creëren van voldoende stageplekken en het geven van een passende stagevergoeding voor elke mbo-stagiair staan ook hoog op de agenda. Dijkgraaf: “Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel in het onderwijs. Voor veel mbo-studenten is het vaak zelfs de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit Stagepact kan ervoor zorgen dat het een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt.”

VBe NL: jonge aanwas koesteren
Ook in het Veiligheidsdomein is de behoefte aan stageplekken en goede stagebegeleiding groot, merkt VBe NL-directeur Leon Vincken op. “We ontvangen nu nog te veel signalen dat stagiairs als sluitpost en goedkope arbeidskrachten worden weggezet. Dat is ook de reden dat we in onze cao Veiligheidsdomein al voorzien in een passende stagevergoeding, maar ook afspraken hebben gemaakt over begeleiding én maximale stageduur. Zo krijgen bijvoorbeeld stagiairs evenementenbeveiligers na maximaal zes maanden dezelfde beloning als gediplomeerde collega‘s. Onze sector kan niet zonder jonge aanwas. We moeten alle talenten koesteren.”

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief