Cao Veiligheidsdomein: afspraak blijft afspraak

Werknemers in het veiligheidsdomein hebben echt iets te kiezen op de arbeidsmarkt, maar ze zullen zelf waakzaam moeten blijven, anders stijgt hun koopkracht in 2023 veel minder dan verwacht. Dat stelt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL), de werkgeverspartner in de cao Veiligheidsdomein. Bij herhaling roept VBe NL bedrijven in de beveiligingssector – én hun klanten – op om alert te blijven bij de keuze: zakendoen met de cao Veiligheidsdomein of de cao Particuliere Beveiliging.

Wat is er aan de hand?
Ondanks eerdere afspraken en een weigering van CNV-leden, zijn de vakbonden FNV, CNV en De Unie van plan om de lonen, zoals nu vastgelegd in hun cao Particuliere Beveiliging, in 2023 te verlagen. De werkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB), weigeren namelijk 6% van de overeengekomen loonstijging – een gevolg van het invoeren van de 36-urige werkweek – te betalen (meer informatie: klik hier). FNV en De Unie gingen eerder al akkoord met deze voor werknemers nadelige aanpassing. CNV twijfelt en wil daarom nu hun algemeen verbindend verklaarde cao openbreken. Hierdoor ontstaat grote onduidelijkheid in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt.

Cao Veiligheidsdomein
Bij werkgeversvereniging VBe NL blijft afspraak gewoon afspraak. Want werknemers en klanten in het veiligheidsdomein verdienen een eerlijk verhaal, een sterk loon en de garantie op inzet van voldoende beveiligers. Het salarisverschil voor de gemiddelde beveiliger loopt op jaarbasis op naar zo’n + 3.000 euro (zie bovenstaande infographic) als hij of zij kiest voor de cao Veiligheidsdomein (meer informatie: klik hier). Werknemers die te maken hebben met de cao Veiligheidsdomein, afgesloten met het AVV: De Democratische Vakbond, houden namelijk wél hun volledige loonsverhoging met een koopkrachtverbetering van 17%. Ook blijft een werkweek van 38 uur gehandhaafd om aan de grote vraag naar veiligheidsdiensten te kunnen voldoen. De keuze om minder uren in de week te werken, is uiteindelijk aan elke individuele werknemer. VBe NL en het AVV zijn niet van plan om de lonen of de omvang van de werkweek te verlagen.

‘Vakbond onwaardig’
Worden werknemers hier ook niet geofferd voor de financiële belangen van aandeelhouders? VBe NL-leden ontvangen intussen steeds meer signalen dat de drie grote bedrijven, G4S, Trigion en Securitas, die samen de werkgeversvereniging NVB domineren en de cao Particuliere Beveiliging afsluiten, hun indexatie aan klanten de afgelopen periode al op 20% hebben gezet. Leon Vincken, directeur VBe NL: “Bijzondere ontwikkelingen, waarbij vakbonden aandeelhoudersbelangen vooropstellen en CNV onze cao Veiligheidsdomein zelfs wegzet als een ‘vluchtelingen-cao’. Een vakbond onwaardig.”

Een harde strijd
Werkgeversverenigingen en vakbonden voeren onderling een jarenlange strijd en treffen elkaar geregeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in de rechtszaal. De minister van SZW blijft de cao Veiligheidsdomein echter terecht dispenseren van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao Particuliere Beveiliging. VBe NL-bedrijven die in de regio breed-sectoraal hun veiligheidsdiensten aanbieden zijn immers anders van opzet en inrichting dan de landelijk opererende NVB-bedrijven. Vakbonden wisselen hierbij van cao naargelang het uitkomt. Ze hekelen nu de grotere flexibele schil bij de cao Veiligheidsdomein, een schil uit pure noodzaak vanwege de ad hoc behoefte aan veiligheidsdiensten in de regio.

Machtsverhouding
Op de achtergrond gaat het over economische dominantie en een verschuivende machtsverhouding in de sector, nu VBe NL met ruim 180 leden en groeiend, het grootste deel van de bedrijven in de sector vertegenwoordigd. Vincken: “Helaas loopt iedere toenaderingspoging om gezamenlijk met de NVB een stip op de horizon te zetten op niets uit. Daarnaast hekelen ze als buitenstaander onze interne bestuursstructuur, terwijl ze daar niet over gaan. Dit maakt verdere samenwerking in de toekomst welhaast onmogelijk. Want in het veiligheidsdomein moeten integriteit van bestuur en vertrouwen altijd voorop staan.”

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief