Bedrijven lid VBe NL opnieuw dispensatie verleend

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent opnieuw dispensatie aan de leden van VBe NL van de algemeenverbindendverklaring van de cao Particuliere Beveiliging en cao Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Daarmee blijven de eigen cao Veiligheidsdomein en cao Sociaal Fonds Veiligheidsdomein de enig van toepassing zijnde cao’s voor de leden van VBe NL.

Passende cao-afspraken

Directeur Leon Vincken: “Mooi dat de minister, nu, net als in 2019, beoordeelt dat dispensatie terecht is. Deze keer is, mede op verzoek van de rechtbank, nog uitvoeriger gemotiveerd waarom noodzaak is dat onze bedrijven deze eigen cao’s hebben. Met diverse onderzoeken hebben we aangetoond dat onze breedsectorale activiteiten, het ad hoc karakter van onze dienstverlening, regionaal ingebed en noodzaak tot flexibele inzet van arbeidskrachten, kenmerkend zijn voor onze leden en daarmee ook onze eigen cao-inrichting vragen. Dit is door de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV niet weerlegd. Zeker ook het punt van onderbieding blijkt, zoals zo vaak door ons gemeld, een verzinsel. Werknemers op wie de cao Veiligheidsdomein van toepassing is verdienen een beter salaris, hebben meer regie over hun werktijden en zoveel meer. Bedrijven die breedsectoraal in de regio opereren en afhankelijk zijn van flexibiliteit passen nu eenmaal goed bij ons. Wij voorzien werknemers van een prima set arbeidsvoorwaarden, samen met AVV: De Democratische Vakbond. Werknemers en niet alleen vakbondskaderleden, bepalen samen met hun werkgevers wat er in de cao hoort te staan. Geen dominantie van enkele grootbedrijven maar gelijkheid en passende arbeidsvoorwaarden voor iedereen.”

Geef ruimte

Het is nu afwachten of de NVB, FNV en CNV in beroep gaan, net als voor de dispensatie van 2019. Dit beroep ligt momenteel bij de Raad van State. VBe NL wacht dit in vertrouwen af. Vincken: “Het zou voor de sector goed zijn als partijen stoppen met deze procedures en ruimte laten voor onze eigen arbeidsvoorwaarden. VBe NL is nu eenmaal een vereniging die een ander soort ondernemers vertegenwoordigt”.

Recente Berichten

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Wil de echte pa(a)shaas opstaan?

AA-Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief