Nieuw onderhandelingsakkoord cao Veiligheidsdomein

Salarissen stijgen met ruim 17%

Samen met de AVV: De Democratische Vakbond heeft de VBe NL (Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland) een nieuw onderhandelingsakkoord bereikt aangaande de cao Veiligheidsdomein voor een looptijd van drie jaar. Salarissen zullen in de nieuwe cao met ruim 17% stijgen. Mogelijk wordt deze stijging nog hoger als de inflatie toeneemt. Ook is er meer keuze in vrije dagen, gaat het persoonlijk ontwikkelingsbudget omhoog en wordt de kilometervergoeding verhoogd. Werkgevers maken grote stappen om werknemers vast te houden en aan zich te binden. AVV: De Democratische Vakbond maakt dit allemaal mogelijk en steunt de Vereniging voor Beveiligingsorganisatie in de juridische procedure voor de positie van de unieke cao Veiligheidsdomein.

Cao van de toekomst

De cao Veiligheidsdomein is de breedsectorale cao voor alle functies in crowdmanagement en beveiliging. Vooral het continue ad hoc karakter van kortdurende opdrachten voor bedrijven maakt naast de inzet van vaste krachten dat er ook veel ruimte geboden moet worden aan flexibele inzet. In ruil ontvangt iedereen een hoog salaris, meer zeggenschap over werktijden en een ruimer pensioen. Niet langer bepaalt een klein aantal vakbondskaderleden en bestuurders wat er in de cao staat maar juist alle werknemers hebben bij AVV: De Democratische Vakbond een stem. Dit past ook bij VBe NL waar gelijkheid een van de belangrijkste kernwaarden is. Ook zzp’ers zijn welkom. In de cao is een bodemtarief vastgelegd van minimaal 140% van het vergelijkbare loon. In de nabije toekomst moeten ook de lonen van voetbalstewards, verkeersregelaars, evenementen- en horecabeveiligers ingeschaald worden op het hogere niveau van objectbeveiligers. Hierdoor worden alle werknemers in het veiligheidsdomein gelijk behandeld.

Koopkracht

De cao kent een looptijd van drie jaar vanaf 1 oktober 2021 – 1 oktober 2024. Jaarlijks in maart volgt de cao de inflatie van consumenten en die van de bedrijven, daarbovenop wordt over het extra onderhandeld. Hierdoor stijgen de salarissen (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2022 met 3,63% om vervolgens per 1 maart 2023 nog eens met 13,5 % verhoogd te worden.

Afhankelijk van de inflatie dit najaar kan dit hoger worden. De salarisstijging voor 2024 maken partijen in 2023 bekend. Hiermee krijgt de koopkracht van werknemers een extra impuls, naast alle afspraken vanuit de Regering. Hierbij hoort ook dat de kilometervergoeding de fiscale ruimte volgt, van naar verwachting 21ct/km in 2023 en 23ct/km in 2024. Bij dit alles wordt het werknemers mogelijk gemaakt om extra pensioen op te bouwen in een aanvullende collectieve pensioenregeling.

Werktijden

Werknemers krijgen nog meer invloed op hun roosters door het aanwijzen van 6 roostervrije dagen per kwartaal. Ook is vanaf 2024 de jaarlijkse 5 mei viering een verlofdag. En bij ‘onwerkbaar weer’ door storm of koude, wordt het mogelijk om vrijaf te krijgen wanneer er geen werkzaamheden verricht kunnen worden. Voor de oudere werknemer komt arbeidstijdverkorting binnen handbereik met een generatieregeling. Bij deelname wordt een deel van het verlof ingeruild. Geen deelname? Dan behoudt de werknemer zijn huidige ruime extra verlof.

Samenwerking met Defensie

Om uitwisseling met Defensie te intensiveren worden reservisten door een unieke cao-regeling vrijgesteld. Hierdoor is er voor beide markten ruimte om te voorzien in vakbekwame inzet wanneer het nodig is.

Dispensatie procedure

De cao Veiligheidsdomein is uniek. De minister van Sociale Zaken heeft dat al eerder erkend. Inmiddels is er door een nieuw algemeen verbindend verzoek van een andere cao in de sector opnieuw onduidelijkheid. Hierover voert VBe NL een aantal procedures. De verwachting is dat dit jaar meer duidelijkheid zal ontstaan en dat de Raad van State zich zal uitspreken. AVV: De Democratische Vakbond steunt VBe NL bij deze procedures. In de tussen tijd is de cao Veiligheidsdomein de cao die telt en bijdraagt aan een stevige positie met een hoger inkomen en alle zeggenschap voor werknemers en zzp’ers in de sector.

Het volledige Onderhandelingsakkoord Cao Veiligheidsdomein 2022 kunt u hier lezen.

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief