Jaarverslag 2017

Kerngegevens vereniging

In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2017. Er traden maar liefst 12 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 83. VBe...

VBe NL “een magneet waar iedereen bij wil horen”

Het is inmiddels een traditie: een verdiepend symposium/event over een actueel thema. Op 10 maart 2017 was het Philips Stadion in Eindhoven de plek waar...

Kwaliteitslabel: “Voor behoud en verbetering kwaliteit en integriteit”

Met de presentatie van het kwaliteitslabel heeft het Sociaal Fonds Cao Beveiliging, waarvan VBe NL deel uitmaakt, een belangrijk en nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld.

Moderne arbeidsvoorwaarden: eenvoudiger en meer inspraak werknemers

In de nieuwe cao Beveiliging – afgesloten met vakbond De Unie – zijn in 2017 grote stappen gezet naar moderne arbeidsvoorwaarden.

Leden van VBe NL: passie voor het vak van beveiliger

In de nieuwsbrieven van VBe NL staat altijd een van de leden van onze brancheorganisatie centraal. Allemaal mensen met passie en gedrevenheid voor het beveiligingsvak.

VBe NL groeit en verbreedt

Voorzitter Peter Hoes blikt terug op 2017. Zijn conclusie: Samen zijn we de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en ondersteunen we elkaar om Nederland veiliger te maken...