Pilotproject reservistenbeleid van start

In samenwerking met Natres (Korps Nationale Reserve van Defensie) en het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) is vorige week de kick-off gegeven van het pilotproject reservistenbeleid. Zes beveiligingsbedrijven (leden van de VBe NL) voeren het reservistenbeleid uit in hun bedrijfsvoering en gaan uiteindelijk met de ‘lessons learned’ een gedegen reservistenbeleid ontwikkelen. De cao Veiligheidsdomein helpt ook een handje en voorziet in art. 2 lid 5 in het verlenen van gedeeltelijke dispensatie aan reservisten in dienst van bedrijven die werken in het kader van deze pilot.

Het SFV is het sociaal fonds van de VBe NL en de eerste brancheorganisatie in het veiligheidsdomein waar het pilotproject reservisten in samenwerking met Natres van start is gegaan. Het  uiteindelijke doel is om als voorbeeld te gaan gelden voor andere brancheverenigingen.

In deze bijeenkomst kwam het belang van samenwerking in tijden van arbeidsmarktkrapte voor beide branches duidelijk naar voren. De komende jaren staan veiligheidssectoren met elkaar voor een enorme uitdaging. Zo weten we dat er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt komen en het positioneren van organisaties als aantrekkelijke werkgever hierin een belangrijke rol kan spelen. De mogelijkheid om naast je baan reservist te worden kan een bijdrage leveren aan het werven en behouden van geschikt personeel. Een reservist krijgt een algemene militaire opleiding en ontwikkelt extra kennis en vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling is voor jongeren belangrijk, zo weten we uit onderzoeken.

“Samenwerking is interessant voor beide partijen omdat het DNA van beveiligers en reservisten soortgelijk is. Enerzijds kunnen beveiligers naast hun baan reservist worden en anderzijds kunnen militairen die weggaan bij Defensie ervoor kiezen om als beveiliger aan de slag te gaan. Op termijn kan er een wederkerigheid optreden van arbeidskrachten tussen de beveiligingsbranche en Defensie. Een mooie actie in deze tijden van arbeidsmarktkrapte,” aldus Peter Hoes voorzitter VBe NL.

Reservisten maken al sinds jaar en dag deel uit van de defensieorganisatie en nemen in een snel veranderende wereld een steeds prominentere plaats in binnen de krijgsmacht. Het hoeft geen uitleg dat deze tijd om een adaptieve krijgsmacht vraagt die snel kan anticiperen en reageren op onvoorspelbare veranderingen in de wereld (Oekraïne, cybersecurity, robotisering etc).

Voor meer informatie: https://veiligheidsdomein.nl/diensten/reservistenregeling

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief