Verzoek om voorlopige voorziening door rechter toegekend

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg uitspraak gedaan en het verzoek tot voorlopige voorziening van de VBe NL toegewezen. Dat betekent dat VBe NL-leden zich voorlopig mogen gedragen alsof zij gedispenseerd zijn van zowel de cao Particuliere Beveiliging (cao PB) als de cao SFPB en dus de cao Veiligheidsdomein voor werknemers mogen blijven toepassen.

In oktober vorig jaar had de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten geen dispensatie te verlenen voor de cao Veiligheidsdomein, die VBe NL heeft afgesloten met De Unie. De minister koos ervoor de cao Particuliere Beveiliging algemeen verbindend te verklaren, ook voor de leden van VBe NL, met als motivatie dat de ondernemingen allen onder dezelfde werkingssfeer van de cao PB vallen. VBe NL vond dit een zeer onbegrijpelijk en afwijkend, vooral omdat de minister een half jaar daarvoor het signaal heeft afgegeven om de dispensatie te handhaven. VBe NL is in eerste aanleg een bezwaarprocedure gestart tegen het besluit van de minister. En aan de voorzieningenrechter is gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. En dat verzoek is vandaag gelukkig toegewezen.

Leon Vincken, directeur VBe NL: ” Wij zijn blij dat we het besluit van de minister wordt opgeschort totdat de beroepsprocedure is doorlopen. Invoering van de cao PB heeft verstrekkende gevolgen voor onze leden op organisatorisch, arbeidsrechtelijk, administratief en economisch gebied. Gelukkig mogen onze leden hun ondernemingen blijven exploiteren alsof zij gedispenseerd zijn.”

De rechter heeft bepaald dat de voorlopige voorziening geldt zolang de cao Veiligheidsdomein duurt en niet langer dan zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaar. Komende zomer zal hier meer duidelijkheid over komen.

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief