Teveel evenementen of een tekort aan beveiligers?

Een boeiend vraagstuk duikt op in het post-corona tijdperk. Natuurlijk is er een tekort aan beveiligers, maar dat is niet nieuw. Dat is door mij reeds aan het begin van de crisis gemeld en voorspeld dat dit drastische vormen zou aannemen, zonder een investering van 75 miljoen.

Blind spots

Helaas, zoals wel vaker als het over een crisis gaat, blijven er blind spots bij beleidsverantwoordelijken. Hoe zichtbaar deze dan ook weer zijn, is iedereen ziende blind. Of toch niet? En past hetgeen men wel ziet niet in het belang wat men nastreeft. In crisismanagement de achilleshiel. We kunnen met elkaar nog zoveel veiligheidsplannen, prognoses en scenario’s opstellen, beleidsverantwoordelijken blijven vaak slechts gefocust op de mainstream risico’s met de hoogste waarschijnlijkheid van impact. Niet alleen in de financiële wereld wel vaker desastreus gebleken, maar ook in de algemene veiligheid. Voorbeelden te over in het verleden. Toch leren we hier maar slecht van. Waarom? Doodeenvoudig omdat het onbetaalbaar en niet praktisch is om steeds op alles voorbereid te zijn. Pragmatisme en realisme met de waan van de dag viert daarom hoogtij. Goed of slecht? Dat mag iedereen die uiteindelijk besluiten moet nemen en verantwoordelijkheid draagt zelf afwegen. Waar ligt de grens van betaalbare acceptabele risico’s en waar wordt die overschreden.

Flexibiliteit vereist

Bijzonder wordt het wel als leveranciers zich gaan bemoeien met de vertaling van het risico, dat vraagt om alarmbellen. Want uit welk perspectief wordt dat gevraagd? Wat is de beweegredenen om nu volop in de publiciteit te treden dat er een tekort is aan evenementenbeveiligers als aan de andere kant juist bewust niet geïnvesteerd is om dit op peil te houden. Iedereen in deze wereld weet dat flexibele arbeidskrachten de belangrijkste bron is waaruit we moeten putten. Maar nee, we vonden het branchebreed voldoende om loonsteun te vragen voor alleen vaste arbeidskrachten. Gemiste kans! Tegelijkertijd doen we er alles aan om flexibele arbeid in de beveiliging een halt toe te roepen. Om over de inzet van duizenden zzp’ers maar te zwijgen. Deze steeds grotere groep arbeidskrachten is het meer en meer beu om onder de druk van rigide roosters en managementaansturing hun professie uit te oefenen. Zij kiezen voor eigen ondernemerschap en met succes. Ja, er is nog een fiscale hobbel te nemen voor een aantal, maar dat gaat ze uiteindelijk wel lukken. Doodeenvoudig om het feit dat de huidige cao’s en aansturing vanuit bedrijven niet meer passend is bij de eigen individualiteit en vrijheid. VBe NL geeft hier al jaren nadrukkelijk invulling aan om juist werknemers maximaal tegemoet te komen. Hoog salaris, eigen regie over werktijden en ruimte tot ontwikkeling, maar ook ruimte voor goedbetaalde zzp’ers. Een minimumnorm hiervoor wordt in de nieuwe cao Veiligheidsdomein vastgelegd. Beperkingen voor flexibele inzet zijn niet passend in deze tijd.

Teveel of tekort?

Maar dan terug naar het tekort en de vraag of we een teveel aan evenementen hebben? Natuurlijk niet. Nederland gaat eindelijk los en wil nieuwe vrijheid vieren. Dan past het niet om vanuit leveranciers te roepen: we hebben een tekort dus doe het alstublieft rustig aan. Het is aan de organisatoren en aan gemeenten om hierin de keuzen voor hun regio’s te maken. Niet aan de leveranciers want die hebben een ander belang, hun omzet dat al twee jaar op bijna nul staat. En het tekort? Ja, er is een tekort en dat betekent keuzes in de planning wat je als bedrijf aan kunt en wat niet. Organisatoren moeten zich aan de voorkant vergewissen of partijen die ze contracteren voldoende capaciteit bezitten passend bij de vereiste veiligheid. Zo niet dan is het helaas pindakaas. En ja dan gaan sommige evenementen ook niet door. Maar dat is regionaal te bepalen en niet centraal door leveranciers. Zo werkt het niet want wie maakt dan de selectie, of is ook dit een spel van een aantal dominante grootspelers in de markt die hun omzet veilig willen stellen? Dan rest maar één signaal voor de beleidsverantwoordelijken: let op uw blinde vlek want zonder diversiteit loopt u, als bekend, een risico. En ook nu geldt: resultaten uit het verleden geven geen garantie op….

Leon Vincken

Directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief