Toekomst veiligheidsdomein in discussie

Tijdens de deze maand gehouden eerste Algemene Ledenvergadering van VBe NL is een stevige discussie gevoerd over de toekomst van het Veiligheidsdomein. Nu we in de staart van de coronapandemie terecht lijken te komen, zijn leden-ondernemers drukdoende met de invulling van hun business voor de komende periode. De arbeidsmarkt baart grote zorgen, net als de aanhoudende verschillen van inzicht over de ontwikkelingen in de branche tussen grootbedrijf en de vele honderden midden- en kleinbedrijven. Ook is er grote onduidelijkheid over de domein discussie, oftewel wat zijn de taken van beveiliging en wat mag door andere werknemers opgepakt worden?

Arbeidsmarktkrapte

Peter Hoes, voorzitter VBe NL: “Duidelijk is dat we nu reeds al kampen met ernstige tekorten. Dat geldt voor iedere regio. De leden van ons maken zich hierover zorgen. Dat is de reden dat we samen met ons sociaal fonds op zoek zijn naar nieuwe verbindingen op de arbeidsmarkt. We moeten hierin over onze eigen grenzen kijken. Ook investeren we in ons gezamenlijk netwerk en het snel kunnen uitwisselen van personeel. Voor vacatures lanceren we een nieuw platform. Met onze aantrekkelijke cao Veiligheidsdomein willen we daarnaast het verschil blijven maken, met name voor werknemers.” De genoemde initiatieven passen bij de vraag van de leden. Net als de inzet van zzp’ers. Aan deze laatste groep stelt VBe NL in lijn, van afspraken met de belastingdienst, strenge normen. Schijnwerknemerschap is niet aan de orde. Maar waar het kan wordt ondernemerschap niet geschuwd.

Domeindiscussie

Met de leden is een uitvoerige discussie gestart over de discussie wat nu de feitelijke taakafbakening van de particuliere beveiliging behoort te zijn. De grenzen vervagen tussen toezicht, hospitality diensten en beveiligen/bewaken. De wetgeving is verouderd en de invulling wordt veelal regionaal divers vormgegeven. Dat is niet wenselijk. Bedrijven en burgers moeten weten en helderheid hebben over het domein van de particuliere beveiliging, ook als deze op verzoek ingezet wordt in het publieke domein. Toezichthouders, receptiemedewerkers, gastheren/vrouwen, beveiligers, het loopt nu te veel door elkaar. De van toepassing zijnde wetgeving is in revisie. VBe NL zal met de uitkomsten van de discussie haar inbreng hiervoor hebben. Net als de positionering van de hondengeleiders, die nu onvoldoende geregeld is. Tevens zal in deze discussie kritisch gekeken worden naar het wel of niet overnemen van politietaken, waar ook grote personeelstekorten zijn.

Vereniging

VBe NL staat er goed voor met inmiddels ruim 170 leden en is verder groeiende. Er is een grote behoefte onder ondernemers om bij het verenigingsnetwerk aan te sluiten. Gelijkwaardigheid in samen ondernemen en kennis delen staan voorop. Leden blijven het belangrijk vinden dat hun stem op alle niveaus gehoord wordt, er moet ruimte in het veiligheidsdomein zijn voor diversiteit in ondernemerschap waarbij de omvang niet bepalend mag zijn voor het geheel. Het bestuur zal zich moeten blijven inzetten om waar mogelijk de verschillen in de branche te overbruggen. Indien dat niet lukt is VBe NL krachtig genoeg om haar eigen stem te laten doorklinken.

Leon Vincken

Directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief