Handhaving en toezicht door particuliere beveiligingsorganisaties vraagt om domeinafbakening

Directeur Leon Vincken van VBe NL werd geïnterviewd door Security Management. We publiceren de tekst integraal.Het werkveld van handhaving en toezicht wordt steeds diffuser. Dat roept vragen op over de taken, verantwoordelijkheden en regulering van de private beveiligingssector ten opzichte van andere partijen in de veiligheidsketen. Leon Vincken van Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) vertelt over de opgaven en oplossingen. “De krapte op de arbeidsmarkt wordt allesbepalend.”

“Een van de grootste actuele uitdagingen voor de inzet van particuliere beveiliging voor handhaving en toezicht is om te weten waar we het eigenlijk over hebben. Want het werkveld is diffuus en er zijn uiteenlopende disciplines bij betrokken”, zegt Leon Vincken, directeur van VBe NL, de vereniging van beveiligingsorganisaties in Nederland. VBe NL heeft ruim 165 leden en richt zich met name op mkb-ondernemers. Sinds 2020 staat de vereniging ook open voor zzp’ers.

 

“Er is meer guidance nodig over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden in het veiligheidsdomein”

 

“Naast boa’s en gemeentelijke toezichthouders, zijn ook particuliere beveiligers steeds meer betrokken bij handhaving en toezicht in het openbare domein. Tegelijkertijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de werkzaamheden van de politie: er zijn activiteiten overgedragen aan de private beveiliging, bijvoorbeeld als het gaat om verkeersregeling, en er zijn juist taken sterker belegd binnen de politie, onder andere op het vlak van ondermijning”, zegt Vincken. “Daarom is er meer guidance nodig over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden in het veiligheidsdomein. Wie gaat waar precies over? Daar schuurt het nu in de praktijk.”

 

Actualiseren Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

 

VBe NL voert een actieve lobby in Den Haag, onder meer rond de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Vincken: “We willen meters maken om de Wpbr te actualiseren en daarin meer ruimte te creëren voor de markt om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk om in de wet scherp te definiëren welke partijen er in welke domeinen een rol spelen, nu en in de toekomst. Maar laten we voorkomen dat regels het voor het veld ingewikkeld maken om mee te bewegen met de dynamiek van de samenleving.”

 

“In essentie gaat het om de domeinafbakening. Wie doet wat?”

 

De wet- en regelgeving loopt achter op wat de samenleving van de sector vraagt en verwacht, aldus Vincken. “De discussie spitst zich nogal eens toe op wettelijke eisen, zoals rond opleidingen en passen. Maar in essentie gaat het om de domeinafbakening. Wat doet een boa, een toezichthouder van een gemeente en een particuliere beveiliger? Waar ligt de grens met een conciërge, gastheer en servicemedewerker?”

Wet- en regelgeving zoals de Wpbr zou volgens VBe NL vooral de eisen die worden gesteld aan verschillende veiligheidsprofessionals duidelijk moeten maken. “Maar we moeten niet met allerlei juridische instrumenten verder gaan ingrijpen in de arbeidsmarkt. De particuliere beveiligingsbranche is onderdeel van het veiligheidsdomein en daar gelden normen en regels voor bijvoorbeeld de kwaliteit en salarissen van beveiligers. Laten we voorop zetten dat we als sector werken aan veiligheid, en vervolgens gezamenlijk kijken hoe we verantwoordelijkheden in de praktijk invullen.”

Volgens Vincken hebben de coronapandemie en incidenten zoals de overstromingen in Limburg laten zien dat veiligheidsorganisaties onder grote druk kunnen komen te staan. De groeiende maatschappelijke behoefte aan veiligheid – op scholen, in zorginstellingen en bij evenementen – en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt vragen om een constructieve samenwerking in de gehele veiligheidsketen, aldus VBe NL. “We zijn met alle partners in het veiligheidsdomein op zoek naar de scherpe keuzes die we onvermijdelijk moeten maken. Digitale technologie kan in een aantal settings, zoals op vliegvelden en tijdens grote evenementen, taken overnemen van professionals. Maar op veel plekken in de regio – in dorpen en winkelcentra – is er gewoon mensbeveiliging nodig. Denk aan winkelsurveillanten die een oog in het zeil houden in een winkelstraat of uitgaansgebied, en mobiele surveillanten die aan de slag gaan met een melding die via een camera bij een alarmcentrale binnenkomt. We moeten als sector samen aan de slag om het arbeidspotentieel optimaal te benutten.”

 

Leon Vincken: “De krapte op de arbeidsmarkt wordt allesbepalend voor een succesvolle bijdrage van particuliere beveiligingsorganisaties aan handhaving en toezicht.”

 

“De krapte op de arbeidsmarkt wordt allesbepalend voor een succesvolle bijdrage van particuliere beveiligingsorganisaties aan handhaving en toezicht”, voegt Vincken toe. “Het draait erom de capaciteiten en kwaliteiten van de mannen en vrouwen in het veld te verbinden met de marktvraag. Dat betekent dat beveiligingsorganisaties aantrekkelijke werkgevers moeten zijn die innoveren én die de portemonnee trekken om mensen te vinden, boeien en binden.”

Na de coronacrisis blijkt voor beveiligers de overstap naar functies in bijvoorbeeld de zorg, de horeca en het onderwijs, lucratief, signaleert Vincken. “Ook in andere onderdelen van de veiligheidsketen, zoals bij defensie en de politie, spelen issues met personeel. Het is daarom alle hens aan dek om mensen te enthousiasmeren voor ons vak. Het is ook tijd om een einde te maken aan dogma’s zoals het idee dat goede beveiligers geen zzp’ers kunnen zijn. Laten we naar het grote plaatje kijken en de vragen stellen die ons verder brengen. Bijvoorbeeld over opleidingen, taken, capaciteiten en vergoedingen. Van de discussie daarover wordt het veiligheidsdomein alleen maar beter, want daarmee geven we een impuls aan nieuwe ideeën, innovaties en oplossingen.”

In het routeplan voor 2020-2022 zetten het bestuur en de directie van VBe NL in het najaar van 2020 de visie en plannen voor de komende jaren op een rij. Een van de ambities uit het plan is om het Kwaliteitslabel Beveiliging, dat is ontwikkeld voor de horeca- en evenementensector, ook toepasbaar te maken op beveiligingsbedrijven die in andere sectoren opereren. Daarnaast pleit VBe NL voor een betere regulering van de sector van verkeersregelaars, en gaat de vereniging nieuwe initiatieven ontwikkelen om het tekort aan beveiligingspersoneel verder terug te dringen.

Landelijk register instellen

“Een van onze actuele voorstellen is om een register bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in te stellen voor alle beveiligers, en bij voorkeur ook voor verkeersregelaars, zodat je weet wie waartoe bevoegd en geautoriseerd is”, vertelt Vincken. “Dat scheelt veel geregel met passen, en brengt het beroep van beveiliger ook dichter bij de vakbekwame professional.” Voor beroepsgroepen zoals artsen, verpleegkundigen, accountants en advocaten bestaat al een landelijk register.

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht werkt het beste, aldus Vincken. “Als we een signaal krijgen van een opdrachtgever, werknemer of lid dat er vermoedelijk iets niet klopt in de werkwijze bij een van de bedrijven, dan ontvangen we daarvan een melding en doen we daar iets mee. De wereld in het veiligheidsdomein is intern goed op de hoogte van elkaars reilen en zeilen. Zo houden we elkaar scherp, zonder auditors, certificeringen en keurmerken. Want veel van dergelijke systemen zijn vooral gebaseerd op een administratieve werkelijkheid. En wie controleert de controleur?”

Het Kwaliteitslabel Beveiliging is inmiddels uitgebouwd tot een norm voor het gehele veiligheidssegment, en VBe NL gaat de inzet ervan binnenkort verder uitrollen. “Leden én niet-leden van VBe NL kunnen zich zo laten toetsen. Leden zijn daartoe niet verplicht, met de onderschrijving van onze gedragscode moeten ze wel voldoen aan de normen van het label. We gaan echt uit van de eigen verantwoordelijkheid van de particuliere beveiligingsbranche. Dat is de basis om als sector – en als VBe NL namens de branche – garant te staan voor professionaliteit en kwaliteit, nu en in de toekomst.”

Tekst | Lynsey Dubbeld, communicatie-adviseur, contentstrateeg, trendanalist en copywriter

Bron: Security Management

Recente Berichten

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Wil de echte pa(a)shaas opstaan?

AA-Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief