Onbegrijpelijk dispensatiebesluit minister SZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten geen dispensatie te verlenen voor de cao Veiligheidsdomein die VBe NL afsloot met De Unie. De minister kiest ervoor de cao Particuliere Beveiliging algemeen verbindend te verklaren, ook voor de leden van VBe NL.  VBe NL vindt dit een zeer onbegrijpelijk en afwijkend besluit. Nog geen half jaar geleden gaf de minister bij de rechter het signaal af dispensatie te handhaven. De omstandigheden zijn immers ongewijzigd gebleven en hiermee geeft hij opeens een ander signaal af.

Wat betekent dit voor VBe NL leden

VBe NL zal het besluit grondig bestuderen en in bezwaar en zo nodig in beroep gaan. De gevolgen zijn zonder dispensatie destructief waardoor het Nederlands veiligheidsstelsel kan afbrokkelen. Via een kortgedingprocedure zal worden verzocht om het besluit van de minister op te schorten totdat de beroepsprocedure is doorlopen. Als de rechter hierin meegaat verandert er niets voor VBe NL leden. Zo niet dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing op een deel van de leden, deze ontvangen nadere informatie op korte termijn. Voor crowd, evenementen, horeca en verkeersregeling wijzigt niets. Ook loopt er nog een procedure bij de Raad van State over de vorige dispensatie, deze geeft uitsluitsel over het geheel. Het blijven spannende maanden.

Grootbedrijf dwingt monopolie af

De cao PB die tot stand komt door de Nederlandse Veiligheidsbranche waar de grootste bedrijven het meeste stemrecht hebben, holt de beveiligingsbranche uit, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL. “Vele regionale beveiligingsbedrijven hebben nog geen benul wat er allemaal op hen afkomt. Als dit doorzet volgt er een forse shake-out en zullen veel bedrijven niet anders kunnen dan hun business afstaan in de consolidatieslag. De grote beursgenoteerde bedrijven doen alles voor hun aandeelhouders en misbruiken het AVV-instrument om een monopolie te creëren. De cao PB beperkt het midden- en kleinbedrijf in de bedrijfsvoering, stelt onnodig complexe regels en hoge eisen waaraan een normale ondernemer niet kan voldoen. Alleen de bedrijven met een grote backoffice kunnen alle complexe regels toepassen en hebben met een enorm personeelsbestand voldoende ruimte om binnen de kaders van hun eigen regels in te huren.” Dit in tegenstelling tot het mkb. Als een kleinbedrijf met 10 werknemers 3 zzp’ers inhuurt wordt zij met geldboetes bestraft. “Wordt het Nederlands veiligheidsstelsel dan straks verzorgd door enkele beursgenoteerde bedrijven, gedreven door winstbejag en gestuurd door internationale aandeelhouders?”, zo vraagt Vincken zich af.

Concurrentie voor personeel

De arbeidsmarkt is krap en er is veel te weinig beveiligingspersoneel. Bedrijven kunnen alleen blijven bestaan zolang zij personeel kunnen leveren aan opdrachtgevers. VBe NL en De Unie zullen er alles aan doen om het bestaansrecht van midden- en kleinbedrijven overeind te houden. Werknemers moeten niet de dupe worden van de dwang van de cao PB en hun verworven eigen regie en ruim 1.000 EUR salaris inleveren. Recente wensen uit het DigiC onderzoek laten juist zien dat werknemers meer aandacht willen voor roosteren, pensioen en beloning. De uitruil van meer loon en een beter pensioen voor meer flexibiliteit maakt de cao Veiligheidsdomein volgens VBe NL de beste cao voor werknemers. VBe NL zet zich met De Unie er voor in om personeel beter te blijven belonen. Met de eigen cao Veiligheidsdomein concurreren VBe NL leden voor meer personeel, gewoon omdat zij meer te bieden heeft. Vincken: “Het blijft onbegrijpelijk hoe in deze sector FNV en CNV-bestuurders strijden voor aandeelhoudersbelang en zich daarbij bedienen van misleiding van hun leden.”

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief