‘Geen extra eisen voor personen met speurhonden’

VBe NL en de Nederlandse Bond voor de Diensthond verzetten zich tegen de gedachtegang van stichting VOMES rond speurhonden. Zij hebben hierover een brief gestuurd naar de bewindspersonen van de ministeries van SZW en Justitie & Veiligheid. Dit jaar zijn bedrijven die werken met speurhonden benaderd door Stichting VOMES met het verzoek om personen die werkzaam zijn in de opsporing van explosieven te examineren met het basis certificaat VOMES en zichzelf te registreren in het register van Stichting VOMES. De Stichting Examinering VOMES is de centrale examenstructuur voor het examineren van personen die werken met explosieve stoffen en personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Onbekend

Voor VBe NL en de Nederlandse Bond voor de Diensthond was het onbekend dat er per 1 januari 2021 nieuwe eisen zijn gesteld die volgens Stichting Vomes toezien op personen voor speurhonden. Ze zijn hierbij ook niet betrokken. De Nederlandse Bond voor de Diensthond certificeert al geruime tijd (sinds 2006) de discipline “speurhond explosieven”. In nauw overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid bewerkstelligt zij dat alle combinaties (begeleider en hond) die zich aanmelden voor de discipline “Beveiliging Speurhond explosieven”. Deze vallen onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureau (Wpbr).

Goed geborgd

In de brief aan de ministeries staat onder andere het volgende: “De opleiding en examinering is in de sector al goed geborgd. Bij het examen voor het verkrijgen van de geschiktheidsverklaring om als hondengeleider met de speurhond preventief naar explosieven te zoeken wordt door de keurmeester een zestal explosieven stoffen weggelegd waarop de hond een zogenaamde statische melding moet maken.” Ook vinden beide organisaties dat Stichting VOMES geen kennis heeft van de beveiligings- en speurhondenbranche en de examenstof juist handelswijze en verwachtingen oproept die niet bij de functie passen en gevaarlijk zijn. Daarom vragen VBe NL en de Nederlandse Bond voor de Diensthond aan de bewindspersonen voor de beveiligings- en speurhondenbranche een uitzondering te maken. Deze uitzondering zou moeten gelden voor personen met speurhonden die ingezet worden om (preventief) te zoeken naar explosieven bij objectbewaking, burgerluchtvaart en het preventief zoeken naar explosieven voorafgaand aan een evenement.

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief