Nieuwe cao Veiligheidsdomein sorteert voor op arbeidsmarkt

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en vakbond De Unie bereikten deze week een principeakkoord over een nieuwe tweejarige cao. Deze cao Veiligheidsdomein kenmerkt zich opnieuw als een cao die tot stand komt op voordracht van werknemers en werkgevers die wensen te investeren in hun arbeidskrachten. Door uitvraag vooraf bij alle werknemers in de sector wordt de inhoud van de onderhandelingen bepaald. Dit jaar resulteert dat in een stevige loonparagraaf, een individueel keuze budget, een betere pensioenregeling met generatiepact, ophoging van het scholingsbudget en regie over vrije dagen met uitruil van feestdagen. Middels DigiC zijn alle werknemers in de sector geraadpleegd. Deze raadpleging vormde de basis voor de onderhandelingen. De nieuwe cao gaat in op 1 oktober 2021, na goedkeuring van de werknemers die meegedaan hebben aan DigiC en de leden van VBe NL.

VBe NL en De Unie op 4%

De loonstijging volgt een vaste afspraak in de cao op 1 maart van ieder jaar. Deze wordt voor 1/3e deel gebaseerd op de onderhandelingen: 4%, voor 1/3e deel op de bedrijvenindex 2e kwartaal: 2% en voor 1/3e deel de consumentenindex juni: 1,9%. De uiteindelijke stijging komt hierdoor op 2,63%. Naast de loonstijging starten partijen ook een individueel keuzebudget van 1%, bedoeld voor de nog in te richten benefitshop, pensioen, kopen van vrije dagen of de eindejaarsuitkering. Daarnaast komt er meer regelruimte rondom feestdagen (uitruil) en zijn er per kwartaal 6 vrije dagen aan te wijzen. Bevrijdingsdag 5 mei wordt toegevoegd als jaarlijkse feestdag.

Partijen spreken een vrijwillige nieuwe en aanvullende pensioenregeling af om de magere en voor een groot deel van de werknemers ontbrekende pensioenvoorziening te verbeteren. Ook komt er een generatiepactregeling.

Arbeidsmarkt en minister Koolmees

De arbeidsmarkt is krap en er heerst grote concurrentie met aanpalende cao’s. Deze willen partijen voorblijven als koploper. Partijen doen dan ook een beroep op de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de cao deze koppositie te laten behouden. Een cao waarin niet-leden gezamenlijk met vakbondsleden van De Unie de inhoud bepalen. Andere vakbonden en een aantal grootbedrijven met een monopoliepositie in de beveiliging erkennen de cao niet. Tot op heden is de cao Veiligheidsdomein door de minister erkend. Het niet erkennen betekent dat werknemers er onder andere meer dan 1000 EUR netto op achteruit zouden gaan.

Zzp’ers

Ook in het veiligheidsdomein zijn steeds meer zzp’ers actief. Partijen leggen in de cao hiervoor een minimumtarief vast van 40% boven de geldende loonlijn.

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief