Cao-onderzoek: wensen voor roosteren, pensioen en beloning

Het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) heeft de afgelopen periode via DigiC de wensen en meningen van werknemers geïnventariseerd voor de nieuwe cao Veiligheidsdomein. De cao-partijen, De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en De Unie, gebruiken de resultaten van DigiC als basis voor de cao-onderhandelingen. Hiermee wordt een cao-resultaat gemaakt die aansluit bij de behoefte van werkgevers en werknemers. Zodra het cao-resultaat bekend is wordt deze via DigiC ter stemming voorgelegd aan de deelnemers die hebben meegedaan aan het onderzoek. Daarnaast worden onder de deelnemers 10 dinercheques verloot, de winnaars krijgen binnenkort bericht.

Hoger tevredenheidscijfer voor de cao Veiligheidsdomein

Werknemers zijn gemiddeld iets meer tevreden over de cao dan in de vorige meting. In 2019 gaven zij de cao een 6,3 en dit jaar is dat een 6,5. Het percentage werknemers dat een 8 of hoger geeft is gestegen van 17% naar 31%. Het percentage dat goed bekend is met de inhoud van de cao (31%) blijft ongeveer gelijk aan 2019. Het meest bekend zijn de bepalingen over reiskosten, gevolgd door werktijden, verlof en roosteren. Bepalingen over mantelzorg, het leerbudget, het melden van cao overtredingen en pensioenregelingen zijn het minst bekend.

Belangrijke thema’s

De belangrijkste thema’s die naar voren komen en meer aandacht moeten krijgen zijn roosteren, pensioen en beloning. De andere thema’s (regelingen woon-werkverkeer, duurzame inzetbaarheid, prestatiebeloning, verlof, uitruilen arbeidsvoorwaarden) worden ook door circa drie op de tien werknemers genoemd als belangrijk .

Prestatiebeloning, pensioen en flexibele arbeidsvoorwaarden

Meer dan de helft van de werknemers is positief over prestatiebeloning. Ongeveer de helft vindt het logisch als een betere pensioenregeling gefinancierd wordt uit andere arbeidsvoorwaarden. Ongeveer een derde heeft behoefte aan meer flexibiliteit in het uitruilen van onderdelen in de cao en de helft staat hier neutraal tegenover.

Duurzame inzetbaarheid

Bijna een derde van de werknemers heeft geen wensen om zichzelf in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen. Het meest genoemde aspect om zich te ontwikkelen is een jaarlijks gesprek met de leidinggevende. Ook hulp bij gebruik van de beschikbare mogelijkheden wordt relatief vaak genoemd. De balans tussen werken en vrije tijd vindt de helft van de werknemers (heel) goed. De werknemers geven het meest aan dat zij passende werkdruk ervaren wanneer zij ruim van tevoren weten wanneer zij moeten werken. Ook meer eigen regie zou helpen: zelf werk en vrije dagen en diensten kunnen bepalen zijn interessant. Een financiële stimulans om te sporten en een jaarlijkse gezondheidscheck vinden werknemers nodig om gezond te blijven werken.

Leon Vincken, voorzitter Sociaal Fonds Veiligheidsdomein: “De resultaten van dit onderzoek bevestigen de lijn die de afgelopen jaren is uitgezet. Werknemers willen meer eigen regie over hun rooster, een beter pensioen en een goede beloning. Flexibiliteit in het ruilen van arbeidsvoorwaarden is wenselijk omdat iedere werknemer zich in een andere situatie bevindt.”

 

Recente Berichten

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief