Aanbevelingen voor sociaal fonds SFV rond duurzame inzetbaarheid

Op verzoek van het bestuur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) heeft werkgeversorganisatie AWVN onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ziekteverzuim

SFV wordt bestuurd door VBe NL en vakbond De Unie. Uit het onderzoek (‘Sectoranalyse VBe NL dd.17-06-2021 (003) blijkt dat het ziekteverzuim in de branche relatief hoog is (5,5%). Bij de gemiddelde beroepsbevolking is dit percentage 4,5. Vrijwel alle werknemers (90%) geven aan het werk psychisch goed aan te kunnen. Ook is er tevreden over de afwisseling van taken en uitdaging in het werk. Het minst tevreden zijn medewerkers over de mogelijkheden werktijden af te stemmen op de thuissituatie (57%). Net als in 2019 blijkt ook dit jaar dat medewerkers graag meer kansen zouden hebben om opleidingen te volgen. De betekenis van werk in de beveiliging is het meest positief (rapportcijfer 8). Dat geldt ook voor de omgang met collega’s.

Aanbevelingen

De onderzoekers van AWVN bevelen aandacht voor gezonde leefstijl en gezond en veilig werken vanuit de werkgever van harte aan. Te denken valt aan het aanbieden van een fiscaal aantrekkelijk sportabonnement, uitbreiden aanbod van Academy Veiligheidsdomein en gezonde voeding. Ook wordt het voorstel gedaan om cursussen zelfroosteren aan te bieden. Andere voorstellen: in kaart brengen van loopbaanpaden, doorgroeimogelijkheden, individueel financieel advies over loopbaan en cursus signaleren bij mogelijke schuldenproblematiek.

Het bestuur van het sociaal fonds gaat het rapport van AWVN intern bespreken en komt er na de vakanties op terug.

 

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief