VBe NL en vakbond De Unie bereikten in september 2019 overeenstemming over een tweejarige cao Veiligheidsdomein (1 oktober 2019-1 oktober 2021). Partijen hebben in december overeenstemming bereikt over enkele tussentijdse aanpassingen. De lonen stijgen voorlopig niet (nullijn), in februari 2021 wordt hierover tussen cao-partijen VBe NL en De Unie weer gesproken. Dit uitstel had te maken met de onzekere situatie in deze coronatijd.
Lees meer