VBe NL positief over nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen onderwijsinstellingen vanaf volgend jaar studenten inschrijven voor de kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3.

Exameninstituut SVPB is inmiddels gestart met het uitwerken van het examenprogramma en de exameneisen voor deze nieuwe kwalificaties. Het exameninstituut verwacht dit voor mbo2 begin 2021 te kunnen publiceren. De exameneisen voor mbo3 volgen zo spoedig mogelijk daarna.

Kwalificaties geïntegreerd

Voor het nieuwe kwalificatiedossier kunnen de keuzedelen Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers en Proactief beveiligen niet meer worden gekozen. De reden is dat veel elementen van deze keuzedelen in de kwalificaties zijn geïntegreerd en er dan sprake zou zijn van ondoelmatige overlap. Voor de huidige kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging kunnen deze keuzedelen wel worden gekozen.

Focus op verbetering opleiding

Samen met private opleiders, onderwijsinstellingen, vakbonden, ministerie van Algemene Zaken, SFPB en andere beveiligingsbedrijven is het nieuwe kwalificatiedossier tot stand gekomen. Op verzoek van VBe NL heeft ons lid Alpha Security deelgenomen aan een werkgroep van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor de actualisatie van het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. “Je merkt dat als je met partijen aan tafel zit die allen snappen wat er op de werkvloer gebeurt, je tot een resultaat komt waar je in de praktijk daadwerkelijk wat aan hebt”, aldus voorzitter Peter Hoes van VBe NL en directeur van Alpha Security. Zowel het mkb-bedrijf als het grootbedrijf zijn vanaf 2018 betrokken geweest en samen is de focus gelegd op de inhoud van het beveiligingsvak. De betrokkenen stonden niet tegenover elkaar, maar juist naast elkaar voor de verbetering van de opleidingen. Een unieke samenwerking die dwars door de partijpolitiek heenliep.

Actualiteiten

De nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3 sluiten aan op de actualiteiten en gevraagde skills door opdrachtgevers waardoor de branche de markt beter kan bedienen. Het kwalificatiedossier richt zich in tegenstelling tot het oudere dossier niet meer tot de kennis die beveiligers niet gebruiken, zoals hoe er wettelijk door overheidspartijen wordt omgegaan met een aanhouding. Het dossier richt zich meer op het vak van de beveiliger en de beroepshouding zoals de bejegening, communicatie, pro-activiteit maar ook sociale hygiëne.

Naar verwachting wordt het nieuwe kwalificatiedossier per 1 januari 2021 vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief