Vragen bij inzet horecamedewekers voor handhaving

Maandagavond wordt in het Veiligheidsberaad gesproken over ‘coronabanen’ om politie en boa’s te ontlasten. Het idee is om mensen uit bijvoorbeeld de horeca, die nu zonder werk zitten, op plekken in te zetten waar voor de politie en de handhavers de werkdruk door corona momenteel erg hoog is. De veiligheidssector, waaronder VBe NL, reageert verbaasd op het plan. Het gaat om ondersteunende handhavingstaken, zoals het uitdelen van mondkapjes, het verwijderen van fietsen of het controleren van huisvuilzakken. Op deze manier zouden zo’n 3500 tijdelijke banen moeten worden gecreëerd, waarvoor de overheid 125 procent van het minimumloon betaalt. De vergoeding voor deze zogenoemde coronabanen kan worden aangevraagd voor een periode van een half jaar. Grapperhaus wil op deze manier dat gemeenten serieuzer werk gaan maken van de verscherpte handhaving van de coronaregels. Hij wil vooral dat het aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen stijgt.

Zwaar weer

“Goed dat de minister meedenkt over de arbeidsmarkt en werkgelegenheid schept voor sectoren waar het momenteel zwaar is door alle beperkende maatregelen”, reageert directeur Leon Vincken van VBe NL. “Maar hij gaat hier voorbij aan zijn eigen sector. Ook in de evenementen- en horecabeveiliging is het zwaar weer en ook de reguliere beveiliging staat onder druk. Denk maar aan alle kantoorpanden en de luchthavens waar minder inzet nodig is. Laat de minister met ons in overleg gaan. De veiligheidsbranche is juist de eerste sector die aangesproken dient te worden voor ondersteunende handhavingstaken om politie en boa’s te ontlasten. Dan zal onze sector meedenken over welke taken gerelateerd zijn met beveiligingswerkzaamheden en waar ons goed opgeleide personeel de politie en de boa’s kan ondersteunen. Maak met de veiligheidsbranche een indeling van ondersteunende handhavingstaken en prioriteer van beveiligings- tot servicewerkzaamheden. Eerder hebben we al melding gemaakt over handhaving in de detailhandel. Bij wet is geregeld dat de particuliere beveiliging hier handhaaft. Andere werknemers, dan wel vrijwilligers zijn hiertoe niet bevoegd, laat staan bekwaam. De minister zit hier in een versnelling waarvan het nog maar de vraag is of deze voldoende passend is binnen het huidige wettelijke kader. Het is mij een raadsel waarom niet eerst in de eigen kring het overleg hierover gestart wordt. We vragen al sinds de eerste golf aandacht voor de inzet van de particuliere beveiliging en verkeersregelaars daar waar politie en boa extra ondersteuning noodzakelijk vinden. Eerst een goede samenwerking en afstemming in eigen kring en dan daarbuiten.”

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief