Cao Veiligheidsdomein: uitstel onderhandeling lonen

Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie nemen het besluit om de onderhandelingen van de loonparagraaf uit te stellen.

De coronacrisis trekt een ongekend grote wissel op werknemers en werkgevers die te maken hebben met de cao Veiligheidsdomein. Partijen zijn van mening dat het nu te vroeg is om een besluit nemen over de loonontwikkeling in 2021 gezien deze zeer bijzondere omstandigheden.

Afstand voorgeschreven systematiek

Met dit besluit nemen partijen voor dit jaar afstand van de voorgeschreven systematiek van loonontwikkeling voor 2/3e gebaseerd op CBS-indexen en 1/3e op de onderhandelingen over het vrije deel. Daarmee wordt er mogelijk ook geschoven in het tijdstip wanneer de loonontwikkeling kan worden bijgesteld. Partijen hebben besloten om hier voor 1 maart 2021 duidelijkheid aan werknemers en werkgevers over te verschaffen. De cao wordt hiertoe aangepast. Tevens wordt een aantal redactionele onderwerpen verwerkt zoals een vereenvoudiging van de voorgeschreven arbeidsovereenkomsten passend binnen het kader van de WAB-wetgeving.

Leerbudget

Van de gelegenheid maken partijen ook gebruik om werknemers te stimuleren het leerbudget in te zetten. Het sociaal fonds start hiervoor op korte termijn een nieuw leerportal. De cao wordt op gebruik van het leerportal aangepast.

Het cao-protocol wordt uitgebreid met aandacht voor afspraken rondom inzet van ZZP’ers nu VBe NL ook de branchevertegenwoordiger wordt voor ZZP’ers en deze zich kunnen aansluiten bij VBe NL. O.a. wordt gedacht aan het opnemen van een minimumtarief. Daarnaast verlenen partijen op voorhand dispensatie van de cao Veiligheidsdomein op onderdelen voor reservisten in dienst van Defensie en werkgevers lid bij VBe NL.

Download: Resultaat cao-onderhandelingen cao Veiligheidsdomein

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief