Miljoenennota: “Schrap zetten voor economische terugslag”

De Miljoenennota van het kabinet Rutte III werd dinsdag 15 september gepresenteerd in de Grote Kerk in Den Haag. 

De effecten van corona zijn overal zichtbaar, ook in de plannen van het kabinet voor 2021. De aanpak wordt anders aangepakt dan vorige crisissen die in het teken stonden van bezuinigingen en het zwaarder belasten van burgers en bedrijven. Namelijk door te investeren in bedrijven en banen. Een verstandige aanpak, vindt VBe NL. In de Troonrede was er ook speciale aandacht voor ondernemers, zoals beveiligingsbedrijven. “Als ondernemer ineens je levenswerk verliezen is allemaal enorm ingrijpend”, zo sprak koning Willem Alexander. “Ongekend in vredestijd.” VBe NL is verheugd dat boa’s genoemd worden door de koning. De collega beveiligers, verkeersregelaars en ander veiligheidspersoneel zal zich herkennen met deze extra aandacht in de troonrede. Zij hebben met zijn allen, naast de politie, in het heetst van de coronatijd met hart en ziel de veiligheid in Nederland verzorgd.

Economische daling

Het CPB berekende een gemiddelde economische daling van 5% over 2020. De komende kwartalen wordt een groei in het werkloosheidscijfer verwacht dat met het uitblijven van een tweede coronagolf kan oplopen tot 5,9% in 2021 (4,3% in 2020), en met een tweede golf tot 10%. Zolang een tweede coronagolf uitblijft wordt een herstel van 3% verwacht in 2021.

Tevreden, maar werk aan de regelingenwinkel

VBe NL is tevreden dat de overheid regelingen treft om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd en investeert in de toekomst. Het is echter de vraag of het allemaal voldoende is om de bedrijven in het veiligheidsdomein te behouden. De steunmaatregelen van het kabinet waren niet passend voor beveiligingsbedrijven uit het mkb-segment. Vandaar onze oproep voor een steunfonds dat door het kabinet helaas is afgewezen. Er wordt nog gesproken met de algemene evenementenbranche. VBe NL benadrukt dat rekening gehouden moet worden met alle toeleveranciers, zoals de evenementenbeveiligers, medische dienstverleners en verkeersregelaars.
“Juist voor de mkb-ondernemers met geen of een kleine backoffice is het van groot belang dat duidelijkheid en overzichtelijkheid bestaat. Volgens VBe NL heeft de overheid nog werk aan de regelingenwinkel door de regelingen makkelijker en transparanter te maken zodat voor iedere ondernemer inzichtelijk is hoe hij eenvoudig en snel ondersteund kan worden”, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL.

Corona testcapaciteit

Met de beschikbare middelen in 2021 wordt in 2 jaar tijd 1 miljard uitgetrokken voor de corona testcapaciteit. Een weloverwogen investering om de werkgeverslasten en het te verwachten capaciteitstekort te beperken. Door het RIVM-advies om bij milde verkoudheidsklachten thuis te blijven ervaart de veiligheidsbranche een grote toename in het ziekteverzuim. VBe NL heeft hieromtrent aan minister Grapperhaus verzocht om van dit thuisblijfadvies af te wijken. Daarnaast onderschrijft VBe NL de stelling van VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een financiële compensatie moet komen voor werknemers die bij een snotneus thuisblijven door het RIVM-advies.

Samenwerking

Vanaf 2021 komt een structureel bedrag van 141 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van ondermijning. Een goede ontwikkeling, maar in de begroting ontbreekt ten opzichte van vorig jaar de begrote gelden voor de Publiek Private Samenwerking. Een lobby wordt gevoerd om dit alsnog te bewerkstelligen. Juist als de overheid inzet op PPS en samenwerkt met brancheverenigingen wordt voor hen de diepe wortels in het bedrijfsleven zichtbaar en kan ondermijning beter worden tegengegaan.

Defensie werkt aan samenwerkingsverbanden met de particuliere sector op het gebied van materieel en personeel. Er moet voortgang gemaakt worden voor flexibele arbeidsvormen voor militair personeel. VBe NL onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor dit soort samenwerkingen. Ons lid Alpha Security heeft hier recent met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over gesproken.

 

 

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief